Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Lohikaloja siirretään Iijoella

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen Haapakosken alasvaellusväylästä kiinniotettu taimensmoltti.

20.6.2023

Iijokeen ja Livojokeen siirretään jälleen merilohia ja -taimenia. Kuluvana kesänä siirretään myös smoltteja eli lohen ja taimenen vaelluspoikasia jokisuulle. Ylisiirroilla tuetaan Iijokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.

Kaupalliset kalastajat pyytävät ylisiirrettävät nousukalat Iijoen jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autoilla voimalaitosten yläpuolisille vesialueille. Nousukaloja on tarkoitus siirtää noin 200 yksilöä. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana. Tarpeen mukaan siirtoja jatketaan loppukesällä. Nousukalojen siirroilla mahdollistetaan merilohien ja -taimenien lisääntyminen Iijoen ja sen sivujokien vapailla koski- ja virta-alueilla.

Smolttien siirroilla puolestaan mahdollistetaan kaloille viiden padon turvallinen ohitus alavirtaan ja pääsy merivaellukselle. Haapakosken voimalaitoksella smoltit ohjataan ohjausaidan avulla alasvaellusväylään ja itse väylässä kalojen kiinniottohäkkeihin. Myös smoltit kuljetetaan patojen ohi vesisäiliöissä autoilla. Smolttien siirrot ajoittuvat alkukesään ja loppuvat viimeistään heinäkuussa. Siirrettävien kalojen määrät ovat toistaiseksi hyvin maltillisia.

”Smolttien siirto on uutta Iijoella, eikä sitä ole juuri tehty muuallakaan Suomessa. Vähitellen alamme saada tietoa siirtojen toimivuudesta”, kertoo Lohi Iijokeen -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.  

Nousukalojen ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella. Kalatalousalue on valtuuttanut Lohi Iijokeen
-hankkeen vastaamaan ylisiirtojen toteuttamisesta. Lohi Iijokeen -hanke on tilannut nousukalojen siirtämisen Osuuskunta Team Kalalta ja smolttien siirtämisen Korpilaavu Oy:ltä.

Lohi Iijoki -hankkeen toimenpiteitä ovat smolttien telemetriaseuranta Haapakoskella ja Pahkakoskella (Luonnonvarakeskus), vedenalainen kameraseuranta Haapakosken smolttien alasvaellusväylällä, alasvaellusväylän koekäyttö ja kehittäminen, smolttien ja nousukalojen ylisiirrot, pienpoikasten istutusohjelma ja Iijoki-aiheisen videon tuottaminen.

Lohi Iijokeen -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus/maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja Iijoen kalatalousalue. Hanketta toteuttavat virkatyönä myös Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 902 000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoi 620 000 euroa ja Luonnonvarakeskus 282 000 euroa. Hanke toteutetaan 1.9.2022–31.8.2024.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätiedot:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Lohi Iijokeen -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Riina Huusko, projektipäällikkö/tutkija, Luonnonvarakeskuksen osuus, Lohi Iijokeen -hanke, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko(at)luke.fi