Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Säädökset ja ohjeita sekä koulutusaineistot

Kansallinen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta 756/2021

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 757/2021

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 867/2021

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset

Yleisasetus Euroopan aluekehitysrahastoa koskevista varainhoitosäännöistä 2021/1060

Asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta 2021/1058

Asetus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) perustamisesta 2021/ 1056

Ohjeita

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisen päätös palkkakustannusten
vakiosivukuluprosenttiosuuksista Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa (24.8.2021)

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisen päätös matkakustannusten yksikkökustannuksista Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – EU;n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa

Koheesiopolitiikasta viestiminen vuosina 2021-2027

EU:n tunnuksen käyttö EU:n ohjelmien yhteydessä vuosina 2021-2027

Koulutusaineistot

EURA2021 hakeminen ja valintaperusteet

Kustannusmallit (palkkakustannus- ja flat rate mallit)

Ryhmähanke

Kertakorvaushanke

Yleisiä havaintoja lainsäädännöstä

Kysymyksiä ja vastauksia 10.11.2021 ja 15.12.2021

Matkakustannusten yksikkökustannusmalli

Hakuilmoitukset, hakeminen ja EURA2021 -järjestelmä

Kaavateiden rahoitus EAKR -rahoituksesta, A. Lappalainen 3.2.2023

Puu-, bio- ja kiertotalousterminaalit JTF -rahoituksesta, A. Lappalainen 3.2.2023

ELY-keskuksen ajankohtaiset asiat tieinfrastruktuuri ja terminaalit, J. Ranta 3.2.2023

Viestintäsuunnitelma