Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Säädökset ja ohjeita sekä koulutusaineistot

Kansallinen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta 756/2021

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 757/2021

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 867/2021

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukset

Yleisasetus Euroopan aluekehitysrahastoa koskevista varainhoitosäännöistä 2021/1060

Asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta 2021/1058

Asetus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) perustamisesta 2021/ 1056

Ohjeita

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisen päätös palkkakustannusten
vakiosivukuluprosenttiosuuksista Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa (24.8.2021)

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisen päätös matkakustannusten yksikkökustannuksista Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027 – EU;n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa

Koheesiopolitiikasta viestiminen vuosina 2021-2027

EU:n tunnuksen käyttö EU:n ohjelmien yhteydessä vuosina 2021-2027

Koulutusaineistot

EURA2021 hakeminen ja valintaperusteet

Kustannusmallit (palkkakustannus- ja flat rate mallit)

Ryhmähanke

Kertakorvaushanke

Yleisiä havaintoja lainsäädännöstä

Kysymyksiä ja vastauksia 10.11.2021 ja 15.12.2021

Matkakustannusten yksikkökustannusmalli

Hakuilmoitukset, hakeminen ja EURA2021 -järjestelmä

Kaavateiden rahoitus EAKR -rahoituksesta, A. Lappalainen 3.2.2023

Puu-, bio- ja kiertotalousterminaalit JTF -rahoituksesta, A. Lappalainen 3.2.2023

ELY-keskuksen ajankohtaiset asiat tieinfrastruktuuri ja terminaalit, J. Ranta 3.2.2023