Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Säädökset ja ohjeita

Kansallinen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimenpanosta 756/2021

Laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 757/2021

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta 797/2021

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta 867/2021

Valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta

Euroopan palamentin ja neuvoston asetukset

Yleisasetus Euroopan aluekehitysrahastoa koskevista varainhoitosäännöistä 2021/1060

Asetus Euroopan aluekehitysrahastosta ja koheesiorahastosta 2021/1058

Asetus oikeudenmukaisen siirtymän rahaston (JTF) perustamisesta 2021/ 1056

Ohjeita

Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan ohjelman hallintoviranomaisen päätös palkkakustannusten
vakiosivukuluprosenttiosuuksista Uudistuva ja Osaava Suomi 2021-2027
– EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmassa (24.8.2021)