Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Yritykset

Yritysten liikevaihto


Yritysten toimipaikkatilastoja


Yritysten lukumäärä. Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisterin ja Verohallinnon rekisteröintitiedoista, ja uusien yritysten rekisteröinnit Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon ylläpitämästä yritystietojärjestelmästä (YTJ). Tiedot julkaistaan neljännesvuosittain neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Yrityskanta on kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Tiedot aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä päivittyvät ajan myötä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on ensimmäisessä julkistuksessa yleensä todellisuutta pienempi ja lopettaneiden yritysten lukumäärä on ensimmäisessä julkaisussa todellisuutta suurempi.

Tuotannon bruttoarvo mittaa toimipaikan tosiasiallista tuotantoa. Tuotantotoimintaan lasketaan mukaan liikevaihdon lisäksi kaikki tuotantoon liittyvät tuotot, myös valmistus omaan käyttöön ja valmistus, joka toimitetaan yrityksen muille toimipaikoille. Kauppatavaroiden hankinta vähennetään tuotoista, jotta tuotantotoimintaan saadaan mukaan vain kauppatavaroiden myynnistä syntyvä marginaali.

Tuotannon jalostusarvo mittaa toimipaikan varsinaisessa tuotantotoiminnassa eri tuotannontekijöiden tuottamaa yhteenlaskettua arvonlisäystä. Jalostusarvo lasketaan tuotantotoiminnasta saatujen tuottojen ja toiminnasta aiheutuneiden kustannusten erotuksena. Määritelmän mukaan kustannuksiin ei sisällytetä toimipaikan työvoimasta aiheutuvia kustannuksia.

Tämän sivun kuvioiden lähde on Tilastokeskus.