Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

ÄES indikaattoriseuranta

Yrityskanta


Aloittaneiden ja lopettaneiden yritysten lukumäärä saadaan Tilastokeskuksen yritysrekisterin ja Verohallinnon rekisteröintitiedoista, ja uusien yritysten rekisteröinnit Patentti- ja rekisterihallituksen sekä Verohallinnon ylläpitämästä yritystietojärjestelmästä (YTJ). Tiedot julkaistaan neljännesvuosittain neljä kuukautta tilastoajanjakson päättymisestä. Vuositilasto julkaistaan tilastovuotta seuraavan vuoden lokakuussa. Yrityskanta on kyseisenä ajankohtana toiminnassa olleiden yritysten lukumäärä, joka kattaa liiketoiminnasta tai kiinteistön käyttöoikeuden luovutuksesta arvonlisäverovelvolliset yritykset sekä työnantajina toimivat yritykset. Tiedot aloittaneista ja lopettaneista yrityksistä päivittyvät ajan myötä. Aloittaneiden yritysten lukumäärä on ensimmäisessä julkistuksessa yleensä todellisuutta pienempi ja lopettaneiden yritysten lukumäärä on ensimmäisessä julkaisussa todellisuutta suurempi.

Yritysten liikevaihto


Varsinaisen toiminnan myyntituotot, joista on vähennetty myönnetyt alennukset sekä arvonlisävero ja muut välittömästi myynnin määrään perustuvat verot. Alueellinen yritystoimintatilasto kattaa lähes kaikki toimialat. Tilastoyksiköiksi valitaan toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. Alueellinen yritystoimintatilasto kattaa lähes kaikki toimialat. Tilastoyksiköiksi valitaan toimipaikat, jotka ovat toimineet yli puoli vuotta ja jotka ovat työllistäneet enemmän kuin puoli henkilöä tai joiden liikevaihto on ylittänyt vuosittain määritellyn tilastorajan. Liikevaihtotietoja ei ole saatavilla kasvinviljely ja kotieläin- ja riistataloudesta (TOL 01) eikä rahoitus- ja vakuutustoiminnasta (TOL K). Tiedot julkaistaan 12 kuukauden viiveellä tilastovuoden päättymisestä.

Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)


Kaikkien toimialojen vientiliikevaihto, alkuperäinen sarja. Vienti lasketaan koko liikevaihdon ja kotimaan myynnin erotuksena, jolloin se koostuu verottomasta liikevaihdosta, EU:n sisäisestä viennistä ja EU-alueen ulkopuolisesta viennistä. Vientiin ei sisällytetä arvonlisäveroa. Viennin vuositiedot muodostetaan verohallinnon kausiveroaineistosta.

Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä


Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sisältävät palkkausmenot, ostetut palvelut, muut käyttömenot sekä investointi- ja hankintamenot. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö (joka täyttää edellä mainitut kriteerit).

PRH:een tehdyt patenttihakemukset


Maakunta määräytyy hakemuksessa ensimmäisenä nimetyn hakijan ilmoittaman kotipaikan tai osoitteen mukaan. Patentti on yksinoikeus, jonka perusteella voit kieltää muilta keksintösi ammattimaisen hyväksikäytön. Hyväksikäytöllä tarkoitetaan esimerkiksi valmistusta, myyntiä, käyttöä ja maahantuontia.

BusinessFinlandin rahoitus


Tiedot ovat tutkimus- ja kehitystyön suorituspaikan mukaisia ja perustuvat julkistusajankohdan tilanteeseen, joten esimerkiksi julkistusajan jälkeen tehdyt yritysjärjestelyt eivät näy tiedoissa.

Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta kotiutettava EU:n TKI-rahoitus


Business Finlandissa toimiva Horisontti Euroopan kansallinen yhteystoimisto EUTI, EU:n tutkimus- ja innovaatio-ohjelmat, seuraa suomalaisten osallistumista EU:n tutkimuksen ja innovoinnin puiteohjelmiin. Toimisto tuottaa kaksi kertaa vuodessa tiiviin katsauksen siitä, miltä Suomen osallistuminen ja onnistuminen hakukierroksilla näyttävät lukujen valossa.


TKI-rahoituksen seuranta ÄES-painopisteittäin:
• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitus
• Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta kotiutettava EU:n TKI-rahoitus
• BusinessFinlandin rahoitus