Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Iijokeen istutetaan merilohien ja -taimenien pienpoikasia

Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan touko-kesäkuun vaihteessa 130 000 merilohen ja 150 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta, 20 000 merilohen esikesäistä poikasta, 41 000 merilohen 1-v poikasta ja 5 000 meritaimenen 1-vuotiasta poikasta. Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.  

”Meritaimenet istutetaan Loukusanjokeen, Pärjänjokeen ja Livojokeen, lohet Iijoen pääuomaan sekä Livojokeen. Istutuksissa pyritään varmistamaan, että kalat hakeutuvat pohjaan ja löytävät suojapaikan”, kertoo eräsuunnittelija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.   

Pienpoikaset hankittiin Luonnonvarakeskukselta, Kalankasvatus Vääräniemi Oy:ltä sekä Voimalohi Oy:ltä ja niiden istuttamisesta vastaa Metsähallitus sekä Voimalohi Oy. Istutusten tuloksia seurataan sähkökoekalastuksin heinä-elokuussa. Sähkökoekalastukset tekee Metsähallitus

”Vastakuoriutuneita merilohia oli saatavilla normaalia vähemmän tänä vuonna. Hankimme 1-vuotiaita lohenpoikasia kompensoimaan vk-poikasten vähäistä määrää. Pienpoikasten istutusmääriä on tarkoitus nostaa huomattavasti korkeammiksi vuosien edetessä lohikalakantojen palauttamisen tehostamiseksi”, toteaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Pienpoikasten istuttaminen on osa Iijoen vaelluskalahanketta 2020–2022. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat mm. smolttien alasvaellusväylän rakentaminen Haapakoskelle sekä lohikalojen ylisiirrot ja seuranta. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalahankkeesta 2020–2022: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Kuva: Metsähallitus. 1-vuotiaat merilohet siirretään pienissä erissä ensin haavilla sankoihin, joiden avulla ne istutetaan jokeen.