Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin ja -osallisuuden kehittäminen

Osallisuuden vahvistaminen on yksi keskeisimmistä keinoista torjua yhteiskunnallisia ongelmia, kuten syrjäytymistä ja eriarvoistumista. Digitalisaation myötä osallisuuden kehittämisessä täytyy ottaa huomioon myös digiosallisuuden näkökulma, jolla on tänä päivänä huomattava vaikutus osallisuuden muodostumisessa ja vahvistamisessa. Kehittämällä maakunnan asukkaiden mahdollisuuksia hyödyntää digitalisaation tuomia hyötyjä oman hyvinvointinsa ja osallisuutensa tukena, edistetään pohjoispohjanmaalaisen ihmisen aktiivista, hyvää ja toimivaa arkea, sekä ehkäistään digikuilujen aiheuttamaa eriarvoistumista tai syrjäytymisriskiä.

Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin ja -osallisuuden kehittämishanke pohjautuu maakuntaohjelman 2022–2025 tavoitteisiin sekä edistää maakunnan asukkaiden digihyvinvointia ja -osallisuutta. Hanke tukee myös maakunnan älykkään erikoistumisen strategian mukaisia tavoitteita hyödyntämällä uudenlaisia digitaalisia palveluita sekä mahdollisuuksia maakunnan hyvinvoinnin kehittämiseksi. Lisäksi hankkeessa edistetään Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen 2019–2025 digitaalisiin valmiuksiin liittyviä tavoitteita ja kumppanuuslupausta, joihin Pohjois-Pohjanmaan liitto on yhdessä alueen kuntien kanssa sitoutunut.

Hankkeen tavoitteena on selvittää maakunnan digihyvinvointia ja -osallisuuden tilaa ja kehittämiskohteita, suunnitella kuntatoimijoiden kanssa digiosallisuutta edistäviä toimintamalleja sekä toimia vetovastuussa digihyvinvoinnin verkoston osalta.

Hankkeen tavoitteet ovat:

• Edistää maakunnan asukkaiden digihyvinvointia ja -osallisuutta, jotta kaikilla olisi paremmat mahdollisuudet aktiiviseen, hyvään ja toimivaan arkeen maakuntaohjelman mukaisesti.

• Tuottaa tietoa digihyvinvoinnin ja –osallisuuden kehittämisen ja maakuntaohjelman toimeenpanon tueksi.

• Rakentaa yhteistyössä kunnan toimijoiden kanssa digihyvinvointia ja -osallisuutta tukevia toimintamalleja, jotka lisäävät yhdenvertaisuutta ja saavutettavuutta.

• Ottaa veto- ja kehittämisvastuu Pohjois-Pohjanmaan digihyvinvoinnin verkostosta, jotta verkostotyön avulla voidaan monipuolisesti edistää maakunnan digihyvinvointia sekä lisätä toiminnan vaikuttavuutta.

Kesto: 1.1.-31.12.2022

Budjetti: 96 000€

Rahoitus: AKKE (Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman tukeminen määräraha)

Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaa liitto

Hanke on päättynyt.