Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Perifeeristen merellisten alueiden liitto CPMR

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on CPMR-logo-e1601368795913.pngTämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on BSC-Activity-Report-draft-version-26-March-1-e1601369047498.bmp

Perifeeristen merellisten alueiden liitto CPMR on kaikkiaan 24 maassa toimiva 150 alueen välinen kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Pohjois-Pohjanmaan liitto on CPMR:n jäsen.

CPMR jakaantuu kuuteen alueelliseen komissioon. Itämeren komission muodostavat järjestön jäsenalueet Itämeren alueelta Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Virosta.

Itämeren komission hallituksen puheenjohtajana toimii Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen.

CPMR on eräs vaikutusvaltaisimmista alueellisista organisaatioista Brysselissä. Pääsihteeristö on erittäin verkostoitunut EU:n päätöksentekijöihin ja valmistelijoihin. Järjestö kerää ennakoivaa tietoa EU:sta ja vaikuttaa sen politiikkaratkaisuihin. Se kirjoittaa ja julkaisee jäsenalueita hyödyttäviä analyysejä ja lobbaa niitä tehokkaasti.

Järjestön tavoitteena on lisätä alueiden osallistumista EU:n integraatiosta käytävään keskusteluun ja vähentää kilpailukykyeroja EU:n keskeisten seutujen ja perifeeristen seutujen välillä. Järjestön toimialoja ovat EU:n aluekehityspolitiikka, saavutettavuuteen ja maahanmuuttoon liittyvät kysymykset, meri- ja kalastuspolitiikka sekä energiapolitiikka.

CPMR – Perifeeristen merellisten alueitten liitto / Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe:
Maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen

Jari Nahkanen valittiin 21.10.2020 kaksivuotiskaudelle jatkamaan Itämeren komission puheenjohtajana

Itämeren komission työryhmillä on keskeinen rooli asiasisältöjen valmistelussa CPMR:n päätöksenteossa. Maakuntahallitus valitsi 21.12.2020 työryhmien jäseniksi CPMR:n Itämeren komission työryhmiin seuraavat henkilöt:

  • Transport Working Group eli liikenneasioiden työryhmä: jäsen Jouni Jussinniemi ja varajäsen Kaarina Kailo
  • Maritime Working Group eli meriasioiden työryhmä: jäsen Sari Nurro ja varajäsen Harri Karjalainen
  • Energy and Climate Working Group eli energia- ja ilmastoasioiden työryhmä: jäsen Rami Rauhala ja varajäsen Esa Aalto

Itämeren komissio osallistui EU:n arktisuutta koskevaan konsultaatioon marraskuussa 2020. Lue positiopaperi

The CPMR BSC calls for a stronger role for the EU in the Arctic for post-2020

Itämeren komission pääsihteeri Lucille Ehrhart vieraili Pohjois-Pohjanmaalla 2022. Matkaraportin voi lukea tästä.