Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Perifeeristen merellisten alueiden liitto CPMR

Tämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on CPMR-logo-e1601368795913.pngTämän kuvan alt-attribuutti on tyhjä; Tiedoston nimi on BSC-Activity-Report-draft-version-26-March-1-e1601369047498.bmp

Perifeeristen merellisten alueiden liitto CPMR on kaikkiaan 24 maassa toimiva 150 alueen välinen kansainvälinen yhteistyöjärjestö. Pohjois-Pohjanmaan liitto on CPMR:n jäsen.

CPMR jakaantuu kuuteen alueelliseen komissioon. Itämeren komission muodostavat järjestön jäsenalueet Itämeren alueelta Suomesta, Ruotsista, Saksasta ja Virosta. Itämeren komission pääsihteeri on Lucille Ehrhart.

Itämeren komission Pohjois-Pohjanmaan liiton edustajana toimii maakuntahallituksen jäsen Jari Nahkanen ja varajäseninä maakuntahallituksen jäsenet Lauri Nikula (1. varaj.) ja Sari Nurro (2. varaj.).

CPMR on eräs vaikutusvaltaisimmista alueellisista organisaatioista Brysselissä. Pääsihteeristö on erittäin verkostoitunut EU:n päätöksentekijöihin ja valmistelijoihin. Järjestö kerää ennakoivaa tietoa EU:sta ja vaikuttaa sen politiikkaratkaisuihin. Se kirjoittaa ja julkaisee jäsenalueita hyödyttäviä analyysejä ja lobbaa niitä tehokkaasti.

Järjestön tavoitteena on lisätä alueiden osallistumista EU:n integraatiosta käytävään keskusteluun ja vähentää kilpailukykyeroja EU:n keskeisten seutujen ja perifeeristen seutujen välillä. Järjestön toimialoja ovat EU:n aluekehityspolitiikka, saavutettavuuteen ja ilmastonmuutoksen hillintään liittyvät kysymykset, meri- ja kalastuspolitiikka sekä energiapolitiikka.

CPMR – Perifeeristen merellisten alueitten liitto / Conference of Peripheral Maritime Regions of Europe:

Itämeren komission työryhmillä on keskeinen rooli asiasisältöjen valmistelussa CPMR:n päätöksenteossa. Maakuntahallitus valitsi 21.12.2020 työryhmien jäseniksi CPMR:n Itämeren komission työryhmiin seuraavat henkilöt:

  • Transport Working Group eli liikenneasioiden työryhmä: jäsen Jouni Jussinniemi ja varajäsen Kaarina Kailo
  • Maritime Working Group eli meriasioiden työryhmä: jäsen Sari Nurro ja varajäsen Harri Karjalainen
  • Energy and Climate Working Group eli energia- ja ilmastoasioiden työryhmä: jäsen Rami Rauhala ja varajäsen Esa Aalto

Itämeren komissio osallistui EU:n arktisuutta koskevaan konsultaatioon marraskuussa 2020. Arktisen stake holder työryhmän puheenjohtaja on Jari Nahkanen. Lue positiopaperi

The CPMR BSC calls for a stronger role for the EU in the Arctic for post-2020

Itämeren komission pääsihteeri Lucille Ehrhart vieraili Pohjois-Pohjanmaalla 2022. Matkaraportin voi lukea tästä.