Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Pohjois-Pohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki 

Perusopetuksen päättöluokan suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminen

Kuvaus: Tilanne 1 vuosi opintojen päättymisen jälkeen. Tilanteen tarkastelu vuosi perusopetuksen päättymisen jälkeen antaa laajemman näkymän nuoren toiminta- ja opiskelukyvystä ja osoittaa välitöntä sijoittumista luotettavammin nuoren mahdollisuuksia saada toisen asteen tutkinto.

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: OPH, Vipunen-tilastopalvelu, tutkinnon suorittaneiden sijoittuminen

Maakunnan huono-osaisuustilanteen seuranta

Kuvaus: Vaikuttavuus: Huono-osaisuus Suomessa karttasivuston summamuuttuja indikaattori ”huono-osaisuuden sosiaaliset seuraukset” ja tätä täydentämään paikallinen kokemustieto Minun arkeni ja elämäni -kyselyn osallisuus-kysymysten vastauksista

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Diak, huono-osaisuus Suomessa

Kulttuuri kunnan toiminnassa –tiedonkeruu eli kulttuurin TEAviisari tulosten seuranta

Kuvaus: Tiedonkeruu selvittää kulttuurin, erityisesti hyvinvointia ja terveyttä edistävän kulttuurin toimenpiteitä, resursseja ja toimintakäytän-töjä kunnissa. Tietoja kerätään kahden vuoden välein.

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: THL, TEAviisari, Kulttuuri kunnan toiminnassa

Pohjois-Pohjanmaan pistearvo mittareilla Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta (TEAviisari)

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: THL, TEAviisari, Liikuntapaikat

Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%, FinSote)

Kuvaus:

Aikasarja: 2020

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: THL, FinSote

Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1 000 asukasta

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: THL, Sotka.net, ind.3113