Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kulttuurihyvinvointi

Pohjois-Pohjanmaalla kulttuurihyvinvointia kehitetään verkostoyhteistyön voimin. POPkulta -verkostoon ovat tervetulleita kaikki kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista ja niiden edistämisestä kiinnostuneet tahot. Toiminta tapahtuu matalan kynnyksen periaatteella ja sen perusajatuksia ovat monialaisuus, avoimuus ja yhteistyö. Järjestämme yhteisiä verkostotapaamisia noin neljä kertaa vuodessa.
POPkulta -verkoston toiminnan tavoitteena on :

  • Edistää pohjoispohjalaisten kulttuuristen oikeuksia toteutumista niin, että taide ja kulttuuri osana hyvää elämää sen jokaisessa vaiheessa.
  • Nostaa taide ja kulttuuri suunnitelmalliseksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Löytää toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen uudenlaisia ratkaisuja, yhteistyömuotoja ja rahoittamismalleja.
  • Toimia niin, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kehittämistyö ja hyvät käytänteet tunnetaan ja tunnustetaan.

POP-kulta verkosto toimii osana Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen verkostojen ja kehittämistyön kokonaisuutta. Puhumme alueemme hyte-ekosysteemistä. Sen toimintaa ohjaa ihmislähtöinen hyvinvointikäsite. Tällä hetkellä keskeisenä tehtävänä on tukea Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintojen kehittämistä ja yhdyspintojen rakentumista kulttuurihyvinvoinnin näkökulmasta. Verkosto toimii yhteistyössä myös valtakunnallisen Taikusydän kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen ja sen muiden alueverkostojen kanssa.

Yhteyshenkilö: Auli Suorsa (p. 050-386 8443 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurihyvinvoinnin palvelupolku
Kulttuuri on mukana pohjoispohjalaisten arjessa ja luo hyvinvinvointia monipuolisesti. Lähde: Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelma 2030.

Ajankohtaista

  • POPkulta verkoston tapaaminen 21.9. klo 13 alkaen Teams yhteydellä. Ohjelmassa mukana: Venla Korja Taike, Yhdenvertainen Oulu 2026 hanke, Kris-Oulu ry, Pohde. Haluatko osallistua tapaamiseen? Ole yhteydessä Auli Suorsaan (050-386 8443 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)
  • POPkulta verkosto työsti 9.5.2023 pidetyssä työpajassa kulttuurihyvinvoinnin toimenpidesuunnitelmaa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen lakisääteistä hyvinvointisuunnitelmaa varten. Työpajan tulokset on lähetetty verkoston jäsenille. Kiitos mukana olijoille!

Materiaalia Pohjois-Pohjanmaalta

Materiaalia muualta

Tutustu myös näihin