Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kulttuurihyvinvointi

Pohjois-Pohjanmaalla kulttuurihyvinvointia kehitetään verkostoyhteistyön voimin. POPkulta -verkostoon ovat tervetulleita kaikki kulttuurin ja taiteen hyvinvointivaikutuksista ja niiden edistämisestä kiinnostuneet tahot. Toiminta tapahtuu matalan kynnyksen periaatteella ja sen perusajatuksia ovat monialaisuus, avoimuus ja yhteistyö. Järjestämme yhteisiä verkostotapaamisia noin neljä kertaa vuodessa.

Kulttuurihyvinvointi ja POPkulta -verkosto ovat luonnollinen osa Pohjois-Pohjanmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyön kokonaisuutta ja sitä ohjaavaa ihmislähtöistä hyvinvointikäsitettä. Verkostona teemme yhteistyötä myös valtakunnallisen Taikusydän kulttuurihyvinvoinnin yhteyspisteen ja muiden eri puolella Suomea toimivien kulttuurihyvinvoinnin alueverkostojen kanssa. Tällä hetkellä tärkeä asiakokonaisuus on meneillään oleva sosiaali- ja terveysuudistus ja alueellinen POPsote -hankekokonaisuus. Sen hyte-osahankkeessa kulttuurihyvinvointi on yksi kehittämisteemoista. Alueverkosto tukee tätä työtä aktiivisesti. POPkulta -verkoston toiminnan tavoitteena on :

  • Edistää pohjoispohjalaisten kulttuuristen oikeuksia toteutumista niin, että taide ja kulttuuri osana hyvää elämää sen jokaisessa vaiheessa.
  • Nostaa taide ja kulttuuri suunnitelmalliseksi osaksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä sekä sosiaali- ja terveyspalveluita.
  • Löytää toiminnan organisointiin ja toteuttamiseen uudenlaisia ratkaisuja, yhteistyömuotoja ja rahoittamismalleja.
  • Toimia niin, että taiteen ja kulttuurin hyvinvointivaikutukset, kehittämistyö ja hyvät käytänteet tunnetaan ja tunnustetaan.

Yhteyshenkilö: Auli Suorsa (p. 050-386 8443 etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

Ajankohtaista

Materiaali kulttuurihyvinvoinnista

Maakunnallinen hyvinvoinnin kehittäminen

Tutustu myös näihin