Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Vesivärein maalattu violettisävyinen kuva, jossa merta ja kaukana näkyvä kaupungin siluetti.

Kulttuurifoorumi 2023

Kulttuurifoorumi 2023 teemalla Kestävyyttä kulttuurista

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifoorumissa etsittiin ratkaisuja ekologiseen kestävyyskriisiin. Kestävyysvaatimus läpäisee vahvasti koko yhteiskuntaa, kaikkia sen toimintoja ja toimijoita. Tekniset ratkaisut eivät yksin riitä muutokseen. Tarvitaan uudenlaisen elämäntyylin, uusien arvojen ja ajattelutapojen sisäistämistä. Tarvitsemme kulttuurista kestävyysmurrosta.

Kestävyysmurroksen haasteeseen on jo tarttunut joukko kulttuurialan toimijoita, taiteilijoita ja tutkijoita. Eräs heistä on foorumissa puhunut kulttuuriperinnön dosentti Pauliina Latvala-Harvilahti. Hän kuuluu Helsingissä Tieteen ja toivon talon tutkijayhteisöön sekä Itä-Suomen yliopiston Suotrendi-tutkimusryhmään. Sen tutkimusaiheena on soiden kokemisen tavat ja trendit 2000-luvulla, niiden vaikutukset suosuhteeseen sekä laajemmin soiden monimuotoiseen kulttuuriperintöön. ”Kestävyysmurroksessa on kyse koko elämää koskettavasta muutoksesta. Tarvitsemme vahvempaa ekososiaalista sivistystä ja tulevaisuuslukutaitoa” kertoi Latvala-Harvilahti.

Toivotun tulevaisuuden rakentaminen lähtee menneisyyden ymmärtämisestä. Dynaaminen museo on tähän hyvä toimintamalli. Sitä voidaan hyödyntää myös Ouluun rakentuvassa uudessa museossa,” sanoi tilaisuudessa puhunut Suomen Metsämuseo Luston kehittämisjohtaja, dosentti Leena Paaskoski. Hän on kehittänyt dynaamisen museon konseptia, jota parhaillaan toimeenpannaan Lustossa. Sen kautta museot voivat ottaa entistä vahvan roolin tulevaisuustyössä ja kestävyyshaasteeseen vastaamisessa.

Latvala-Harvilahden ja Paaskosken lisäksi kulttuurifoorumissa puheenvuoron pitivät Oulun teatterin toimitusjohtaja Anu-Maarit Moilanen ja Kulttuurikauppilan vastaava tuottaja Jetta Huttunen.
Foorumin viidessä eri työpajassa päivän teemoihin syvennytään konkreettisella tasolla.

Foorumin järjestävät yhteistyössä Taiteen edistämiskeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liiton Kulttuurikenno – Yhteistyötä ja vaikuttavuutta kulttuuripalveluihin -hanke. Hankkeella toimeenpannaan opetus- ja kulttuuriministeriön alueellista kulttuurin kehittämistehtävää.

Kuvassa ihmisiä osallistumassa Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifoorumin 2023 työpajaan Oulun musiikkikeskuksessa.
Pohjois-Pohjanmaan kulttuurifoorumi 2023 järjestettiin Oulun musiikkikeskuksessa.
Iltapäivän ohjelmaan kuului työpajatyöskentelyä.
opetus- ja kulttuuriministeriö