Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Matkailu

Pohjois-Pohjanmaan majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä 1,6 miljoonaa kertaa vuonna 2020. Yöpymisiä kertyi 13 prosenttia vähemmän kuin edellisenä vuonna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 1,4 miljoona yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille hieman alle 187 tuhatta vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 7,3 prosenttia ja ulkomaisten vähenivät 40,8 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan markkinaosuus koko Suomen kaikista yöpymisista oli viime vuonna 11,2 % (8 % v. 2019), kotimaisista yöpymisistä 11,8 % (9,5 % v. 2019) ja ulkomaalaisten tekemistä yöpymisistä 8,2 % (4,5 v. 2019).

Oulun majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 478 789 yöpymistä vuonna 2020. Yöpymiset vähenivät 25,6 prosenttia vuodesta 2019. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 411 051 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 67 738. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät 23 prosenttia ja ulkomaisten vähenivät 38,3 prosenttia.

Kuusamon majoitusliikkeissä yövyttiin 549 191 yöpymisvuorokauden verran vuonna 2020, mikä on 8,1 prosenttia vähemmän kuin aiempana vuonna. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 466 528 yöpymistä ja ulkomaisille matkailjoille 82 663 yöpymistä. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset kasvoivat 4,3 prosenttia ja ulkomaisten yöpymiset alenivat 45 prosenttia edellisvuodesta.

Kalajoen majoitusliikkeisiin tilastoitiin 232 577 yöpymisvuorokautta vuonna 2020. Yöpymiset vähenivät edellisestä vuodesta 0,7 prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden yömisvuorokausia kertyi 224 305 ja ulkomaisten yöpymisvuorkausia 8 272. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset vähenivät 2 prosenttia ja ulkomaisten yöpymiset kasvoivat 62 prosenttia.

Pudasjärven majoitusliikkeisiin kirjattiin 93 996 yöpymistä vuonna 2020. Yöpymiset kasvoivat 4,9 prosenttia vuodesta 2019. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 85 230 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 8 766. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 16,6 prosenttia ja ulkomaisten vähenivät 46,9 prosenttia. Lukuja tulkittaessa on huomioitava, että vuoden 2019 yöpymistilastot olivat aiempia vuosia alhaisemmat paikkakunnalla vuoden 2018 loppupuolella sattuneen hotellipalon vuoksi. Vuosina 2016 – 2018 yöpymisiä oli Pudasjärvellä keskimäärin noin 106 tuhatta, joista kotimaisille matkailijoille oli rekisteröity 84 tuhatta yöpymistä ja ulkomaisille matkailijoille 23 tuhatta yöpymistä.

Sivun yöpymistilastot ovat Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta, alkuperäinen lähde on Tilastokeskus.