Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Matkailu

Chart by Visualizer

Pohjois-Pohjanmaan majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä noin 1,89 miljoonaa kertaa vuonna 2021. Yöpymisiä kertyi 18 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 1,77 miljoona yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille hieman alle 123 tuhatta vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 25 prosenttia ja ulkomaisten vähenivät 34 prosenttia.

Pohjois-Pohjanmaan markkinaosuus koko Suomen kaikista yöpymisista oli viime vuonna 10,8 % (11,2 % v. 2020), kotimaisista yöpymisistä 11,5 % (11,8 % v. 2020) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 5,9 % (8,2 v. 2020).

Chart by Visualizer

Oulun majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 535 532 yöpymistä vuonna 2021. Yöpymiset kasvoivat 12 prosenttia vuodesta 2020. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 497 197 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 38 335. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 21 prosenttia ja ulkomaisten vähenivät 43 prosenttia.

Chart by Visualizer

Kuusamon majoitusliikkeissä yövyttiin 663 772 yöpymisvuorokauden verran vuonna 2021, mikä on 21 prosenttia enemmän kuin aiempana vuonna. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 607 991 yöpymistä ja ulkomaisille matkailjoille 55 781 yöpymistä. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset kasvoivat 30 prosenttia, kun taas ulkomaisten yöpymiset alenivat 33 prosenttia edellisvuodesta.

Chart by Visualizer

Kalajoen majoitusliikkeisiin tilastoitiin 266 519 yöpymisvuorokautta vuonna 2021. Yöpymiset kasvoivat edellisestä vuodesta 15 prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden yömisvuorokausia kertyi 261 664 ja ulkomaisten yöpymisvuorkausia 4 855. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset kasvoivat 17 prosenttia ja ulkomaisten yöpymiset vähenivät 41 prosenttia.

Chart by Visualizer

Pudasjärven majoitusliikkeisiin kirjattiin 148 878 yöpymistä vuonna 2021. Yöpymiset kasvoivat peräti 58 prosenttia vuodesta 2020. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 142 908 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 5 970. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset kasvoivat 68 prosenttia ja ulkomaisten vähenivät 32 prosenttia. Lukuja tulkittaessa on huomioitava, että vuoden 2019 yöpymistilastot olivat aiempia vuosia alhaisemmat paikkakunnalla vuoden 2018 loppupuolella sattuneen hotellipalon vuoksi. Vuosina 2016 – 2018 yöpymisiä oli Pudasjärvellä keskimäärin noin 106 tuhatta, joista kotimaisille matkailijoille oli rekisteröity 84 tuhatta yöpymistä ja ulkomaisille matkailijoille 23 tuhatta yöpymistä.

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Sivun yöpymistilastot ovat Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta, alkuperäinen lähde on Tilastokeskus.