Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Matkailu

Kuukausittaiset yöpymiset


Matkailustrategian seuranta


Pohjois-Pohjanmaan majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä noin 1,89 miljoonaa kertaa vuonna 2022. Yöpymisiä oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 1,62 miljoona yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille hieman alle 266 tuhatta vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset alenivat alle neljä prosenttia ja ulkomaisten kasvoivat 116 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan markkinaosuus koko Suomen kaikista yöpymisista oli viime vuonna 8,6 % (10,8 % v. 2021), kotimaisista yöpymisistä 9,6 % (11,5 % v. 2021) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 5,3 % (5,9 % v. 2021).

Oulun majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 560 014 yöpymistä vuonna 2022. Yöpymiset kasvoivat vajaa viisi prosenttia vuodesta 2021. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 479 103 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 80 911. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät noin neljä prosenttia, mutta ulkomaisten kasvoivat 110 prosenttia.

Kuusamon majoitusliikkeissä yövyttiin 635 744 yöpymisvuorokauden verran vuonna 2022, mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin aiempana vuonna. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 528 814 yöpymistä ja ulkomaisille matkailjoille 106 930 yöpymistä. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset alenivat 13 prosenttia, kun taas ulkomaisten yöpymiset kasvoivat 92 prosenttia edellisvuodesta.

Kalajoen majoitusliikkeisiin tilastoitiin 261 708 yöpymisvuorokautta vuonna 2022. Yöpymiset vähenivät edellisestä vuodesta hieman alle kaksi prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden yömisvuorokausia kertyi 242 178 ja ulkomaisten yöpymisvuorkausia 19 530. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset alenivat yli seitsemän prosenttia, kun taas ulkomaisten yöpymiset kolminkertaistuivat.

Pudasjärven majoitusliikkeisiin kirjattiin 140 439 yöpymistä vuonna 2022. Yöpymiset vähenivät kuusi prosenttia vuodesta 2021. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 121 042 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 19 397. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset alenivat 15 prosenttia, mutta ulkomaisten kasvoivat peräti 225 prosenttia. Lukuja tulkittaessa on huomioitava, että vuoden 2019 yöpymistilastot olivat aiempia vuosia alhaisemmat paikkakunnalla vuoden 2018 loppupuolella sattuneen hotellipalon vuoksi. Vuosina 2016 – 2018 yöpymisiä oli Pudasjärvellä keskimäärin noin 106 tuhatta, joista kotimaisille matkailijoille oli rekisteröity 84 tuhatta yöpymistä ja ulkomaisille matkailijoille 23 tuhatta yöpymistä.

Pohjois-Pohjanmaan matkailustragian 2021-2023 löydät tämän linkin takaa.


Sivun yöpymistilastot ovat Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta, alkuperäinen lähde on Tilastokeskus.