Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Matkailu


Pohjois-Pohjanmaan majoitusliikkeissä yövyttiin yhteensä noin 1,89 miljoonaa kertaa vuonna 2022 (ennakko). Yöpymisiä oli lähes saman verran kuin edellisenä vuonna. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisiä kirjattiin 1,62 miljoona yöpymisvuorokautta ja ulkomaisille hieman alle 266 tuhatta vuorokautta. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset alenivat kahdeksan prosenttia ja ulkomaisten kasvoivat 116 prosenttia. Pohjois-Pohjanmaan markkinaosuus koko Suomen kaikista yöpymisista oli viime vuonna 8,6 % (10,8 % v. 2021), kotimaisista yöpymisistä 9,6 % (11,5 % v. 2021) ja ulkomaalaisten yöpymisistä 5,4 % (5,9 % v. 2021).

Oulun majoitusliikkeissä kirjattiin kaikkiaan 558 190 yöpymistä vuonna 2022 (ennakko). Yöpymiset kasvoivat neljä prosenttia vuodesta 2021. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 477 645 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 80 545. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset vähenivät neljä prosenttia, mutta ulkomaisten kasvoivat 110 prosenttia.

Kuusamon majoitusliikkeissä yövyttiin 635 744 yöpymisvuorokauden verran vuonna 2022 (ennakko), mikä on neljä prosenttia vähemmän kuin aiempana vuonna. Kotimaisille matkailijoille kirjattiin 528 814 yöpymistä ja ulkomaisille matkailjoille 106 930 yöpymistä. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset alenivat 13 prosenttia, kun taas ulkomaisten yöpymiset kasvoivat 92 prosenttia edellisvuodesta.

Kalajoen majoitusliikkeisiin tilastoitiin 261 914 yöpymisvuorokautta vuonna 2022 (ennakko). Yöpymiset vähenivät edellisestä vuodesta kaksi prosenttia. Kotimaisten matkailijoiden yömisvuorokausia kertyi 242 325 ja ulkomaisten yöpymisvuorkausia 19 589. Kotimaisten matkailjoiden yöpymiset alenivat seitsemän prosenttia, kun taas ulkomaisten yöpymiset kolminkertaistuivat.

Pudasjärven majoitusliikkeisiin kirjattiin 140 439 yöpymistä vuonna 2022 (ennakkotieto). Yöpymiset vähenivät kuusi prosenttia vuodesta 2021. Kotimaisten matkailijoiden yöpymisvuorokausia kertyi 121 042 ja ulkomaisten yöpymisvuorokausia 19 397. Kotimaisten matkailijoiden yöpymiset alenivat 15 prosenttia, mutta ulkomaisten kasvoivat peräti 225 prosenttia. Lukuja tulkittaessa on huomioitava, että vuoden 2019 yöpymistilastot olivat aiempia vuosia alhaisemmat paikkakunnalla vuoden 2018 loppupuolella sattuneen hotellipalon vuoksi. Vuosina 2016 – 2018 yöpymisiä oli Pudasjärvellä keskimäärin noin 106 tuhatta, joista kotimaisille matkailijoille oli rekisteröity 84 tuhatta yöpymistä ja ulkomaisille matkailijoille 23 tuhatta yöpymistä.

Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
Chart by Visualizer

Sivun yöpymistilastot ovat Visit Finlandin Rudolf-tilastopalvelusta, alkuperäinen lähde on Tilastokeskus.