Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU-rahoituksen hakeminen

Ensimmäinen hakukierros on päättynyt 31.8.2022

Määräaikaan mennessä Pohjois-Pohjanmaan liittoon saapui 53 hakemusta. Hakemuksista enemmistö oli erityistavoitteen 1.1 mukaisia tutkimuksen, osaamisen ja innovaatiotoiminnan kehittämiseen liittyviä hakemuksia. Hankehakemuksia saapui myös kaikkiin muihin erityistavoitteisin kiitettävästi. Hakemuksilla haettiin rahoitusta Pohjois-Pohjanmaan liitolta yhteensä lähes 13 M€. Rahoitusta on myönnettävissä enintään 8.5 M€.

Seuraava ohjelmakauden 2021-2027 hakukierros on suunniteltu avattavan tammikuussa 2023.

Alla 31.8.202 päättyneen hakukierroksen tietoja:

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 on käynnistynyt. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman mukaisten EAKR -hankkeiden ensimmäinen hakukierros avautuu Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta 16.5.2022. Hakukierros sulkeutuu 31.8.2022. Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021 -järjestelmässä.

Ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjalle yksi ”Innovatiivinen Suomi”, toimintalinjalle kaksi ”Hiilineutraali Suomi” ja toimintalinjalle kolme ”Saavutettavampi Suomi”. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelma-asiakirjaan.

Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa 2021-2022 tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämistä. Erityistavoitteen 1.1 osalta hakemusten rahoitettavuuden edellytyksenä on, että hakemukset toteuttavat Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa 2021-2024. Lisäksi toimintalinjan kaksi hakemusten arvioinnissa painotetaan niiden soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 mukaiseksi hankkeeksi.

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettäväksi 8.513.000 miljoona euroa. Toimintalinjalla yksi rahoitusta osoitetaan hankkeille enintään 5.000.000 euroa, toimintalinjalla kaksi enintään 2.205.0000 euroa ja toimintalinjalla kolme enintään 1.308.000 euroa.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

Haettavan tukirahoituksen (EAKR ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista pois lukien erityistavoitteen 3.1 mukaiset kuntien tai kuntayhtymien toteuttamat perusrakenteen investointihankkeet, joiden tukirahoitus (EAKR ja valtio) voi olla korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Ensimmäistä hakukierrosta koskevassa hakuilmoituksessa kuvataan tarkemmin haun yksityiskohdat. Hakuilmoitus julkaistaan haun avauduttua EURA2021 -järjestelmässä avoimet hakuilmoitukset kohdassa.

.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rahoitusinfo 15.12.2021 ja hakuinfo 19.5.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto on järjestänyt Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevia informaatiotilaisuuksia, joissa on käsitelty muun muassa EURA 2021 -järjestelmän ominaisuuksia, uusia palkkakustannus- ja flat rate -malleja, ryhmähankkeita ja kertakorvaushankkeita. Infotilaisuuden ohjelma ja esitykset on julkaistu liiton tapahtumien aineistot -sivulla. Hakuinfon esitykset perustuivat rahoitusinfossa julkaistuihin aineistoihin.