Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU-rahoituksen hakeminen

EAKR-hankkeiden hakukierros avautuu tammikuussa 2023

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakauden 2021-2027 Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman mukaisten EAKR -hankkeiden toinen hakukierros avautuu Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta 9.1.2023. Hakukierros sulkeutuu 28.2.2023.

Tällä hakukierroksella EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjalle yksi ”Innovatiivinen Suomi” erityistavoitteeseen 1.3 ”Pk-yritysten kasvun ja kilpailukyvyn parantaminen”, toimintalinjalle kaksi ”Hiilineutraali Suomi” erityistavoitteeseen 2.2 ”Ilmastomuutoksen sopeuttamisen, riskien ehkäisemiseen ja katastrofivalmiuden ja -palautuvuuden edistäminen” sekä toimintalinjalle kolme ”Saavutettavampi Suomi” erityistavoitteeseen 3.1 ”Alueellisen ja paikallisen saavutettavuuden kehittäminen”. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelma-asiakirjaan ja erityistavoitteiden sisältöihin.

Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämistä. Lisäksi toimintalinjan kaksi hakemusten arvioinnissa painotetaan niiden soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 mukaiseksi hankkeeksi. 

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettäväksi 3.610.000 euroa. Toimintalinjalla yksi rahoitusta osoitetaan hankkeille enintään 1.700.000 euroa, toimintalinjalla kaksi enintään 530.000 euroa ja toimintalinjalla kolme enintään 1.380.000 euroa.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yksittäiselle yritykselle sen oman liiketoiminnan kehittämiseen

EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2021 -järjestelmän kautta. 

Haettavan tukirahoituksen (EAKR ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 80% kehittämishankkeen kokonaiskustannuksista ja korkeintaan 70% investointihankkeen kokonaiskustannuksista pois lukien erityistavoitteen 3.1 mukaiset kuntien tai kuntayhtymien toteuttamat perusrakenteen investointihankkeet, joiden tukirahoitus (EAKR ja valtio) voi olla korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta. Hankkeen aloituspäivämääräksi suositellaan aikaisintaan 1.5.2023.

Hakukierrosta koskevassa hakuilmoituksessa kuvataan tarkemmin haun yksityiskohdat. Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021 -järjestelmässä avoimet hakuilmoitukset kohdassa.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Lisätietoja:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)