Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

EU-rahoituksen hakeminen

Itä- ja Pohjois-Suomen maakuntaliittojen ylimaakunnallinen hakukierros avoinna

Haku on avoinna 2.4.-31.8.2024. Haun tavoitteena on lisätä yhteistyötä Itä- ja Pohjois-Suomessa.
Hausta tuetaan vain ylimaakunnallisia ryhmähankkeita, joissa on osatoteuttajia vähintään
kolmesta eri Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnasta. Haku on avoinna samaan aikaan
jokaisessa Itä- ja Pohjois-Suomen maakunnan liitossa (Lapin liitto, Pohjois-Pohjanmaan liitto,
Keski-Pohjanmaan liitto, Kainuun liitto, Pohjois-Savon liitto, Pohjois-Karjalan maakuntaliitto ja
Etelä-Savon maakuntaliitto). Kukin maakunnan liitto avaa haettavaksi 300 000 euroa.

Hakemus tulee kohdistaa siihen maakunnan liittoon, jonka alueella päähakija toimii.
Rahoitettavien hankkeiden tulee edistää Itä- ja Pohjois-Suomen Älykkään erikoistumisen
strategiaa. Hankehaun teemana on Itä- ja Pohjois-Suomen älykkään erikoistumisen strategian
painopisteen 1 mukaiset puhtaat ratkaisut, jotka tukevat kiertotaloutta. Hakuilmoitus löytyy tästä linkistä.

EAKR hankkeiden kahdeksas hakukierros on avautuu 1.9.2024

Seuraava EAKR -hakukierros on suunniteltu avattavan ajalle 1.9.2024-30.11.2024. Haettavissa ovat ainoastaan erityistavoitteiden 1.1 sekä erityistavoitteiden 2.1, 2.2 ja 2.3 mukaiset hankkeet. Aikataulu ja haun sisältö saattavat tarkentua vielä ennen haun avaamista.


Tässä alla vielä nähtävissä 16.2.2024 päättyneen kuudennen EAKR -hakukierroksen hakuilmoituksen sisältöä:

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on haettavana rahoitusta EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmasta Uudistuva ja osaavaSuomi 2021-2027. Tällä hakukierroksella EAKR-hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjalle yksi ”Innovatiivinen Suomi” erityistavoitteisiin 1.1 ja 1.2 sekä toimintalinjalle kaksi ”Hiilineutraali Suomi” erityistavoitteisiin 2.1 ja 2.3.  

Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa  tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämistä. Lisäksi toimintalinjan kaksi hakemusten arvioinnissa painotetaan niiden soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 mukaiseksi hankkeeksi.  

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettäväksi 11.900.000 euroa.

Maakuntaliiton myöntämää tukea haetaan EURA2021-järjestelmän kautta. Haku on avautunut 1.9.2023 ja se toteutetaan jatkuvana hakuna 16.2.2024 saakka. Hakemuksia otetaan käsittelyyn jaksoittain. Ensimmäiseksi otetaan käsittelyyn 13.10.2023 mennessä saapuneet hakemukset. Toisen jakson aikana 14.10.2023-16.2.2024 saapuneet hakemukset otetaan käsittelyyn haun päätyttyä.

Hankkeiden toteutusaika on enintään kolme vuotta. Hankkeen aloituspäivämääräksi suositellaan aikaisintaan 1.1.2024.

Hakuilmoituksen löydät kohdasta ”Avoimet hankehakuilmoitukset” tästä linkistä.

Lisätietoa rahoituksen hakemisesta saat osoitteesta www.rakennerahastot.fi tai Pohjois-Pohjanmaan liiton yhteyshenkilöiltä.

Yhteyshenkilöt:
Aluekehityspäällikkö Heikki Ojala, puhelin 050 433 3951
Aluekehitysasiantuntija Aki Lappalainen, puhelin 040 502 1851
Aluekehitysasiantuntija Heikki Laukkanen, puhelin 050 918 0035
Aluekehitysasiantuntija Jarkko Kärkimaa, puhelin 050 520 6670
Aluekehitysasiantuntija Katarina Timisjärvi, puhelin 040 685 4025

tai sähköpostitse
(Liiton sähköposti on muotoa etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)