Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

EU-rahoituksen hakeminen

Ensimmäinen hakukierros avautuu

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakausi 2021-2027 on käynnistynyt. Uudistuva ja osaava Suomi -ohjelman mukaisten EAKR -hankkeiden ensimmäinen hakukierros avautuu Pohjois-Pohjanmaan liiton osalta 16.5.2022. Hakukierros sulkeutuu 31.8.2022. Hakuilmoitus julkaistaan EURA2021 -järjestelmässä.

Ensimmäisellä hakukierroksella hakemuksia otetaan vastaan toimintalinjalle yksi ”Innovatiivinen Suomi”, toimintalinjalle kaksi ”Hiilineutraali Suomi” ja toimintalinjalle kolme ”Saavutettavampi Suomi”. Ennen hakemuksen laatimista on hyvä perehtyä tarkemmin Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 –ohjelma-asiakirjaan.

Pohjois-Pohjanmaan liiton EAKR-hankevalinnassa painotetaan Pohjois-Pohjanmaan maakuntaohjelmassa 2022–2025 ja sen toimeenpanosuunnitelmassa 2021-2022 tunnistettujen kehittämiskohteiden edistämistä. Erityistavoitteen 1.1 osalta hakemusten rahoitettavuuden edellytyksenä on, että hakemukset toteuttavat Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen strategiaa 2021-2024. Lisäksi toimintalinjan kaksi hakemusten arvioinnissa painotetaan niiden soveltuvuutta Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartan 2021-2030 mukaiseksi hankkeeksi.

Hakukierroksella saapuneiden hankkeiden rahoittamiseen on suunniteltu käytettäväksi 8.513.000 miljoona euroa. Toimintalinjalla yksi rahoitusta osoitetaan hankkeille enintään 5.000.000 euroa, toimintalinjalla kaksi enintään 2.205.0000 euroa ja toimintalinjalla kolme enintään 1.308.000 euroa.

Hakijoina voivat olla tutkimus- ja koulutusorganisaatiot, elinkeinojen kehittämisorganisaatiot, julkisomisteiset teknologia- ja osaamiskeskukset, kunnat ja muut julkisyhteisöt sekä yhdistykset. Pohjois-Pohjanmaan liitto ei myönnä rahoitusta yrityksille liiketoiminnan kehittämiseen.

Haettavan tukirahoituksen (EAKR ja valtio) osuus voi olla korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista pois lukien erityistavoitteen 3.1 mukaiset kuntien tai kuntayhtymien toteuttamat perusrakenteen investointihankkeet, joiden tukirahoitus (EAKR ja valtio) voi olla korkeintaan 50% hankkeen kokonaiskustannuksista.

Ensimmäistä hakukierrosta koskevassa hakuilmoituksessa kuvataan tarkemmin haun yksityiskohdat. Hakuilmoitus julkaistaan haun avauduttua EURA2021 -järjestelmässä avoimet hakuilmoitukset kohdassa.

Ohjelmakauden 2014-2020 viimeinen EAKR-haku on myös avoinna

Haku on auki ajalla 23.5.-30.6.2022. EAKR-hakemukset tulee jättää viranomaiselle EURA2014-järjestelmän kautta (www.eura2014.fi). Hankkeiden toteutusaika voi ulottua enintään 31.12.2023 saakka. Haettavan tukirahoituksen (EAKR- ja valtio) osuus on korkeintaan 70% hankkeen kokonaiskustannuksista. Ohjelmakauden rahoitusta on haettavana noin 2.700.000 euroa. Tutustu hakuun tästä linkistä.

.

Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027 rahoitusinfo 15.12.2021 ja hakuinfo 19.5.2022

Pohjois-Pohjanmaan liitto on järjestänyt Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakautta koskevia informaatiotilaisuuksia, joissa on käsitelty muun muassa EURA 2021 -järjestelmän ominaisuuksia, uusia palkkakustannus- ja flat rate -malleja, ryhmähankkeita ja kertakorvaushankkeita. Infotilaisuuden ohjelma ja esitykset on julkaistu liiton tapahtumien aineistot -sivulla. Hakuinfon esitykset perustuivat rahoitusinfossa julkaistuihin aineistoihin.