Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen Pohjois-Pohjanmaalla (POSKI) 2011-2015

Projektin tavoitteena oli pyrkiä varmistamaan hyvälaatuisen pohjaveden saatavuus ja toisaalta turvata erilaisiin käyttötarkoituksiin soveltuvan kiviaineksen riittävyys.

Projektin konkreettisena tuloksena
1) oli osoittaa pohjavedenottoon varattavat harjualueet sekä riittävä määrä soveltuvia kallio- sekä hiekka- ja sora-alueita kiviainesten tuotantoon.
2) oli kolmijakoinen luokitus harjualueille sekä kallioalueille.
• maa-aineksen ottoon soveltuvat alueet
• maa-aineksen ottoon osittain soveltuvat alueet
• maa-aineksenottoon soveltumattomat alueet

Hankkeen esittely

POSKI-hankkeen yhteenvetoraportti