Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Esimerkkejä vaikuttavista EAKR-hankkeista (Exeamplary ERDF Projects)

Esimerkkejä vaikuttavista EAKR-hankkeista (Exeamplary ERDF Projects)

Leiviskäkankaan
teollisuusalueen laajennus
Suomeksi

Extension the Leiviskäkangas industrial area
In English
Oulu Sote Labs
Suomeksi


Oulu Sote Labs
In English
Biohiili – päästöjen vähentäjänä ja lannan arvon kohottajana turkistarhoilla
Suomeksi


Biohiili – The use of biochar in order to reduce emissions from fur farms
In English
Moderni hirsikaupunki –
Hirsirakennusten uusi arkkitehtuuri,
massakustomointi ja elinkaaritalous
Suomeksi

Modern Log City – Novel log architecture, mass customization and life-cycle economics
In English
Villiruokahanke
Elintarvikkeista ja luonnosta elinvoimaa Koillismaalle.
Suomeksi

Wild food.
Vitality for Koillismaa from food services and nature.
In English
Attractive Oulu Region 2018
Matkailullisesti monipuolinen – kansainvälistyvä Oulun alue
Suomeksi

Attractive Oulu Region 2018
In English
 
STEMMA – Investointi korkean resoluution kuvantamiseen ja materiaalianalyysiin
Suomeksi

STEMMA – Investment into high resolution imaging and material analysis
In English
KeKeRa – Kevyet ja kestävät rakenteet
Suomeksi

KeKeRa – Robust and Lightweight Structures
In English
Oulu Minig School
Suomeksi

Oulu Mining School
In English
Auto2020 – Nykytekniikan oppimisympäristö rakentaminen
Suomeksi

Auto 2020 – Constructing a modern learning environment for vehicle technology
In English
Pikatestauksen valmistusmenetelmien ja näytteidenkäsittelyn kehittäminen
Suomeksi

Developing production methods for rapid diagnostics and sample handling
In English
Kansa invälistyvän Ruka-Kuusamo-matkailualueen kilpailukyvyn kehittäminen
Suomeksi

Gateway to Kuusamo Lapland
In English
InnoHiili- Innovatiiviset vähähiiliset palvelut
Suomeksi

InnoHiili – Innovative Low-Carbon Public Services
In English
Venture Now
Suomeksi

Venture Now
In English