Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Hae sivuista

Kulttuurin kehittämisohjelma

Kulttuurin kehittämisohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakunnallisen kulttuurin kehittämisohjelman laatimisen. Ohjelmaa työstetään vuosien 2020-2021 aikana. Ohjelmassa nostetaan esiin kulttuurin moninaista roolia osana alueellista kehittämistyötä. Kulttuurin monia mahdollisuuksia vahvistaa elinvoimaa, luoda hyvinvointia, lisätä veto- ja pitovoimaa sekä piirtää kuvaa Pohjois-Pohjanmaan alueellisesta identiteetistä. Ohjelmaa laaditaan yhteistyössä eri verkostojen ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja kehittämisohjelmaan liittyen: Erityisasiantuntija Auli Suorsa p. 050-386 8443 (etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)

Tervetuloa mukaan webinaareihin ja työpajoihin! Tilaisuudet järjestetään Teams-ympäristössä.

  • 29.10.2020 Hyvinvointia kulttuurista
  • 2.12.2020 Luovuudesta ja taiteesta elinvoimaa / Ilmoittautuminen käynnissä!
  • 20.1.2021 Vetovoimaa kulttuurista

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman webinaarisarja jatkuu 2.12.2020 klo 9-12 teemalla Luovuudesta ja taiteesta elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle.

Mukana läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi Taiteen edistämiskeskuksesta sekä Luovuutta Lasitalossa- projektin luovien alojen ammattilaisia.

  • Ilmastonmuutos, koronavirus, mielenterveysongelmat, kaupungistuminen, ikääntyvä yhteiskunta, eriarvoistuminen…. 2020-luvun Suomen haasteet ovat suuria ja kompleksisia. Mikä rooli taiteella ja luovuudella on tässä yhtälössä ja kehittämistyössä?
  • Miten taide voi käytännössä olla osana erilaisten yhteisöjen arkea, miten taiteilijan asiantuntijuus voi välittyä työelämän organisaatioihin ja millaisia vaikutuksia tällä on?
  • Miksi tämä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää?
  • Mitä tämä kaikki tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalla?

Kysymyksiä webinaarissa pohtiva läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi tekee työtä taiteilijan asiantuntijuuden ja välittäjätoiminnan edistämiseksi sekä taide osana organisaatioita (TOO) ajattelun vahvistamisen parissa.

Pohjois-Pohjanmaan näkökulmaa webinaariin tuovat Luovuutta lasitalossa -koulutus- ja taideprojektissa mukana olevat luovan alan ammattilaiset. Projektin tavoitteena on kirkastaa ja monipuolistaa taiteen ja taitelijan roolia yhteiskunnassa ja avata mahdollisuuksia olla mukana luomassa kasvua, hyvinvointia ja elinvoimaa alueille, ihmisille ja yrityksiin. Luovassa prosessissa syntyvät taideteokset Ouluun, Pudasjärvelle ja Taivalkoskelle. Miten tavoitteet ovat konkretisoituneet, mitä ajatuksia on herännyt eri osapuolille ja miten tulisi toimia jatkossa, jotta taide olisi vahvemmin osana elinvoimaa? 

Webinaariin kuuluva napakka työpajaosuus tarjoaa osallistujille mahdollisuuden verkostoitua, käydä päivän teemaan liittyvää keskustelua ja tuoda siihen liittyvät näkemyksensä osaksi kulttuurin kehittämisohjelman laadintaa.

Kommenttipuheenvuorot webinaarissa käyttävät yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta ja hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen Oulu2026 kulttuuripääkaupunki -hankkeesta.

Webinaari toteutetaan verkossa Teams-ympäristössä. Osallistumislinkki ja tarkempi ohjelma toimitetaan ilmoittautuneille sähköpostitse. Ilmoittautuminen 30.11.2020 mennessä


Vetovoimaa kulttuurista 20.1.2021. / Ohjelma valmistelun alla.


Hyvinvointia kulttuurista webinaari toteutettiin 29.10.2020. Alustajina toimivat professori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta, johtaja Leena Pimperi-Kivisto Oulunkaaren kuntayhtymästä ja musiikkipedagogi, hoivamuusikko Janne Jääskelä. Paras mahdollinen Pohjois-Pohjanmaa -työpajassa visioitiin maakuntaa, jossa kulttuuri ja taide tuovat ihmisten elämään ja arkeen hyvinvointia monin eri tavoin ja ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä luonnollisena osana.