Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kulttuurin kehittämisohjelma

Pohjois-Pohjanmaan liitto on käynnistänyt maakunnallisen kulttuurin kehittämisohjelman laatimisen. Ohjelmaa työstetään vuosien 2020-2021 aikana.

Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa alueen kulttuuritoimialaa ja kulttuurin vaikuttavuutta, sekä nostaa kulttuurin roolia alueellisessa kehittämistyössä ja alueen menestystekijänä. Kehittämisohjelmassa luodaan kuva kulttuurin toimintaympäristön nykytilasta, määritellään tulevaisuuden visio, kehittämisen kärjet sekä niille tavoitteet ja toimenpiteitä. Ohjelmaa laaditaan yhteistyössä eri verkostojen ja sidosryhmien kanssa.

Lisätietoja: Erityisasiantuntija Auli Suorsa p. 050-386 8443 (etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)


Vuonna 2021-2022 tapahtuu:


Tässä eräs poiminta keväällä 2021 toteutetusta kehittämisohjelman kyselystä.

Vastaajat noistivat esille esimerkiksi näitä maakunnan kulttuuriin ja kulttuuritoimintaan liittyviä, sekä niiden kehittämiseen vaikuttavia piirteitä.

Kyselyn vastausten käsittely jatkuu syksyn strategiatyöpajoissa.


Syksyn 2020 aikana toteutettiin kaksi webinaaria ja työpaja. Lämmin kiitos kaikille osallistuneille!

Luovuudesta ja taiteesta elinvoimaa Pohjois-Pohjanmaalle webinaarissa olivat mukana läänintaiteilija Krista Petäjäjärvi Taiteen edistämiskeskuksesta sekä Luovuutta Lasitalossa- projektin luovien alojen ammattilaisia. Kommenttipuheenvuoron käyttivät yliopistonlehtori Maria Huhmarniemi Lapin yliopiston taiteiden tiedekunnasta ja hankejohtaja Piia Rantala-Korhonen Oulu2026 kulttuuripääkaupunki -hankkeesta.

  • Ilmastonmuutos, koronavirus, mielenterveysongelmat, kaupungistuminen, ikääntyvä yhteiskunta, eriarvoistuminen…. 2020-luvun Suomen haasteet ovat suuria ja kompleksisia. Mikä rooli taiteella ja luovuudella on tässä yhtälössä ja kehittämistyössä?
  • Miten taide voi käytännössä olla osana erilaisten yhteisöjen arkea, miten taiteilijan asiantuntijuus voi välittyä työelämän organisaatioihin ja millaisia vaikutuksia tällä on?
  • Miten kirkastaa ja monipuolistaa taiteen ja taitelijan roolia yhteiskunnassa?
  • Miten avata taiteen mahdollisuuksia olla mukana luomassa kasvua, hyvinvointia ja elinvoimaa alueille, ihmisille ja yrityksiin.
  • Miksi tämä on juuri nyt ajankohtaista ja tärkeää?
  • Mitä tämä kaikki tarkoittaa Pohjois-Pohjanmaalla?

Hyvinvointia kulttuurista webinaarissa alustajina toimivat professori Kai Lehikoinen Taideyliopistosta, johtaja Leena Pimperi-Kivisto Oulunkaaren kuntayhtymästä ja musiikkipedagogi, hoivamuusikko Janne Jääskelä. Paras mahdollinen Pohjois-Pohjanmaa -työpajassa visioitiin maakuntaa, jossa kulttuuri ja taide tuovat ihmisten elämään ja arkeen hyvinvointia monin eri tavoin ja ovat hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä luonnollisena osana.