Kuva juuri viljapellosta puinnin jälkeen.
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintöä ovat kaikki menneisyydestä perityt voimavarat. Kulttuuriperintö voi olla aineellista tai aineetonta, paikkaan sidottua tai sitoutumatonta. Kulttuuriperintöön liittyy monien toimijoiden tai ihmisten yhdessä jakama käsitys ja ymmärrys.  

Maakunnan kulttuuriperintö on elävää 

Aineeton eli elävä kulttuuriperintö on esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Pohjois-Pohjanmaalta ensimmäiseen elävän perinnön kansalliseen luetteloon pääsi esimerkiksi hailuotolaisen tikkuriröijyn neulominen.

ja arvokkaiden kulttuuriympäristöjen kirjo laaja

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta tai ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä, erilaisia ja eri-ikäisiä elementtejä käsittävää kokonaisuutta – ihmisten päivittäistä ympäristöä. Osa siitä on suojeltu tai muuten määritelty erityisen arvokkaaksi. Kulttuuriympäristö sisältää myös aineettomia merkityksiä.  Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöt – maisemat, rakennusperintö ja arkeologinen perintö – on huomioitu 2. ja 3. vaihemaakuntakaavassa.

Ajankohtaista

Vesivoiman kulttuuriperintö -hanke 2019-21
Kulttuuriperinnön kehittämiseen liittyviä tavoitteita sisältyy Pohjois-Pohjanmaan kulttuurin kehittämisohjelmaan.

Lisätietoja

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko 040 685 4030