Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kuva juuri viljapellosta puinnin jälkeen.

Kulttuuriperintö

Kulttuuriperintöä ovat kaikki menneisyydestä perityt voimavarat. Kulttuuriperintö voi olla aineellista tai aineetonta, paikkaan sidottua tai sitoutumatonta. Kulttuuriperintöön liittyy monien toimijoiden tai ihmisten yhdessä jakama käsitys ja ymmärrys.  

Maakunnan kulttuuriperintö on elävää 

Aineeton eli elävä kulttuuriperintö on esimerkiksi suullista perinnettä, esittävää taidetta, sosiaalisen elämän käytäntöjä, rituaaleja ja juhlamenoja tai luontoa ja maailmankaikkeutta koskevia tietoja, taitoja ja käytäntöjä. Pohjois-Pohjanmaalta ensimmäiseen elävän perinnön kansalliseen luetteloon pääsi esimerkiksi hailuotolaisen tikkuriröijyn neulominen. Tutustu aiheeseen tarkemmin:

Kulttuuriympäristöllä tarkoitetaan ihmisen toiminnasta tai ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta syntynyttä, erilaisia ja eri-ikäisiä elementtejä käsittävää kokonaisuutta – ihmisten päivittäistä ympäristöä. Osa siitä on suojeltu tai muuten määritelty erityisen arvokkaaksi. Kulttuuriympäristö sisältää myös aineettomia merkityksiä.  Pohjois-Pohjanmaan kulttuuriympäristöt – maisemat, rakennusperintö ja arkeologinen perintö – on huomioitu 2. ja 3. vaihemaakuntakaavassa.

Ajankohtaista

Lisätietoja

Maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko 040 685 4030 (etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi)