Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Hankkeen tuloksia

Akkualan koulutus- ja hankekartta Pohjois-Suomessa

Interreg Battery Region -hankkeen päätavoitteena on laatia alueellinen selvitys akkuteollisuuden vaatimasta osaamis- ja koulutustarpeista sekä koulutusmahdollisuuksista Pohjois-Suomessa ja -Ruotsissa. Tämän työn tuloksena julkaistaan akkualan koulutus- ja hankekartat. Koulutuskartat kattavat kaikki Suomen koulutusasteet; 2. asteen perus- ja ammatilliset sekä ammattikorkeakoulu- ja yliopistotutkinnot. Tarkasteltavat akkualan ydin- ja tukitoimintojen koulutusalat ovat:

  • Akkutekniikka
  • Auto- ja konetekniikka
  • Energia- ja ympäristötekniikka
  • Geotieteet ja kaivostekniikka
  • Kemian- ja prosessitekniikka
  • Palvelu- ja kuljetuslogistiikka
  • Puhtaus- ja kiinteistöpalvelu
  • Sähkö- ja automaatiotekniikka
  • Tieto- ja viestintätekniikka
  • Tuotanto- ja liiketalous

Koulutuskartat

Koulutuskarttoja on kaksi; alueellisten koulutusten hakuja sekä paikkakuntakohtaisten oppilaitosten koulutustarjonnan tarkastelua varten.

Hankekartta

Hankekarttaan on koottu alueelliset EU- ja kansallisella aluerahoituksella toimivia akkualan koulutus-, tutkimus- ja työllisyyshankkeita sekä oppimis- ja tutkimusympäristöjä. Listaus löytyy hankelistaussivulta. Koonnista on rajattu pois kansallista rahoitusta saavat valtakunnalliset hankkeet.