Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Ilmastotyö

Ilmastotavoitteet ovat keskeinen osa maakunnan kehittämistä ja alueiden käytön suunnittelua.

Ilmastotyömme tavoite on Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyössä kaikki ratkaisee. Etsimme ratkaisuja ilmastonmuutoksen hillitsemiseen mutta myös mahdollisuuksien täysimääräiseen hyödyntämiseen. Tähän tarvitsemme kaikkien sektorien ja meidän kaikkien panosta.

Ilmastotyömme kärkiteemat ovat:

Ilmastotiekartan liki 130 toimenpiteen edistäminen, seuranta ja viestintä ovat keskeisiä Pohjois-Pohjanmaan ilmastotyössä. Resurssien täysimääräinen hyödyntäminen syntyy yhteistyöllä.

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta hyväksyttiin maakuntahallituksessa 15.2.2021. Lataa Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata 2021-2030.

Ilmastotiekartta tehtiin laajassa yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Työtä koordinoi POPilmasto-hanke tiiviissä yhteistyössä Canemure-hankkeen kanssa. Työtä ohjasi laaja-alainen ilmastotyön neuvottelukunta yhdessä Canemuren alueellisen ryhmän kanssa. Tämä ohjaus jatkuu edelleen. Tiekartta päivitetään vuonna 2024.

Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Ritva Isomäki, puh. +358 40 685 4026

Pysähdy kuuntelemaan luontoa. Yhteistyö, ketteryys ja toisaalta sitkeys vievät meidät kohti parempaa. Otetaan ilmastotoimet osaksi arkea!