Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Kuva metsästä, jossa näkyy lähikuvassa männyn kaarnainen runko.

PPBIO – Kohti kestävää taloutta

PPBIO -hankkeen toimenpiteet ja tulokset

PPBIO hankkeessa toimenpantiin Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategiaa ja tehtiin biotalouteen liittyviä mahdollisuuksia tunnetuksi yrityksille ja muille toimijoille. Hanke toimi yhdistävänä tekijänä yritysten ja kehittäjäorganisaatioiden välillä. Työkaluina siinä olivat avaintoimijoiden tiivis yhteistyömuoto, pk-yritysten tukeminen mm. hankehakuihin sekä biotalousriihet. Yrityssymbioosien muodostumista tuettiin avoimella innovaatioympäristöllä ja hanketoiminnalla. Kokonaisuudessaan PPBIO hanke edisti biotalouden verkostojen muodostumista ja uuden liiketoiminnan edellytysten hyödyntämistä laajasti koko maakunnassa. Maakunnallinen biotalousverkosto linkitettiin alan kansallisiin ja kansainvälisiin verkostoihin. Lisäksi hankkeessa käsiteltiin biotalousstrategian 2014 uudelleen suuntaamista.

Hankkeessa tuotettiin selvitys metsä- ja puubiotalouden uusista arvoketjuista ja niiden mahdollisuuksista. Lue selvitys kokonaisuudessa lataamalla se itsellesi alla olevasta linkistä:
Metsä- ja puubiotalouden uudet arvoketjut – mahdollisuudet Pohjois-Pohjanmaan alueella -selvitys (pdf).

Tutustu hankkeen toteutukseen ja tuloksiin lataamalla itsellesi hankkeen loppuraportti alla olevan linkin kautta:
Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategian päivittäminen – PPBIO-hankkeen loppuraportti (pdf)

Tausta

Alueellisen biotalouden kasvu on paljolti kiinni yritysten panostuksista ja niitä tukevasta tutkimuksesta ja kehitystoiminnasta. Kasvuun tarvitaan investointeja, mutta myös uusia innovaatioita ja monialaista osaamista. Biotalouden eri arvoketjuissa on paljon hyödyntämättömiä mahdollisuuksia mm. korkean lisäarvon biotuotteisiin. Teollisen mittakaavan prosesseissa sivuvirrat voivat tarjota uutta, kannattavaa liiketoimintaa pk-sektorin yrityksille.

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala ja biotalouden toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti. Maakunnassa ja sen lähialueilla on vireillä suuria biotaloushankkeita sekä biojalostuksen raaka-ainepohjan muutoksia. Samalla tutkimustiedon lisääntyminen ja uudet innovaatiot avaavat uusia jalostusmahdollisuuksia ja edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle.

Hankkeen kesto: 01.05.2016 – 30.08.2018
Hankkeen kokonaisbudjetti: 385 080 euroa
Hankkeen päätoteuttaja: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Hankeen osatoteuttajat: Luonnonvarakeskus, Oulun ammattikorkeakoulu, Suomen ympäristökeskus ja CEE/Oulun yliopisto.
Hankkeen projektipäällikkö: Ritva Isomäki

Lisätietoa biotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla

Lisätietoa biotaloudesta Pohjois-Pohjanmaalla alla olevista asiakirjoista:
Pohjois-Pohjanmaan liiton laatima Pohjois-Pohjanmaan biotalouden kehittämisstrategia 2015-2020 Kohti kestävää taloutta (pdf) ja strategiasta laadittu esite (pdf).
Oulun yliopiston osahankkeen raportti Pohjoisen biotalous, näkökulmia ja mahdollisuuksia Pohjois-Suomessa, Oulun yliopiston tuotantotalouden tutkimusraportti 2/2014 (pdf)