Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Merilohien ja -taimenien pienpoikasia istutetaan Iijoen pääuomaan ja sivujokiin

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen vesistöön istutetaan eri-ikäisiä merilohen ja -taimenen pienpoikasia. Kuvassa vastakuoriutuneita lohia.

24.5.2023

Iijokeen ja sen sivujokiin istutetaan touko-kesäkuun vaihteessa 400 000 merilohen ja 100 000 meritaimenen vastakuoriutunutta poikasta, 30 000 merilohen esikesäistä poikasta sekä 50 000 merilohen ja 20 000 meritaimenen 1-vuotiasta poikasta. Istutuksilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä.  

”Meritaimenet istutetaan Loukusanjokeen, Pärjänjokeen, Livojokeen, Kostonjokeen ja pieni erä myös Siuruanjokeen. Lohet istutetaan Iijoen pääuomaan ja Livojokeen”, kertoo kalastuksen erityisasiantuntija Eero Hartikainen Metsähallituksesta.   

Pienpoikaset hankittiin Luonnonvarakeskukselta, Kalankasvatus Vääräniemi Oy:ltä ja Montan Lohi Oy:ltä. Poikasten hankinnasta on vastannut Pohjois-Pohjanmaan liitto. Metsähallitus istuttaa kalat. Poikkeuksena Montan Lohi Oy istuttaa 1-vuotiaat meritaimenet. Istutusten onnistumista seurataan sähkökoekalastuksin heinä-elokuussa. Sähkökoekalastukset tekee Metsähallitus.

”1-vuotiaat merilohet ja 1-vuotiaat meritaimenet ovat rasvaeväleikattuja, joten ne voidaan erottaa smolttivaiheessa Haapakoskella luonnonkaloista ja vastakuoriutuneena tai esikesäisinä istutetuista kaloista”, toteaa Lohi Iijokeen -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Lohi Iijoki -hankkeen toimenpiteitä ovat smolttien (alasvaeltava lohen tai taimenen poikanen) telemetriaseuranta Haapakoskella ja Pahkakoskella (Luonnonvarakeskus), smolttien vedenalainen kameraseuranta Haapakoskella, Haapakosken alasvaellusväylän koekäyttö ja kehittäminen, smolttien ja nousukalojen ylisiirrot, pienpoikasten istutusohjelma ja Iijoki-aiheisen videon tuottaminen.

Lohi Iijokeen -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus/maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja Iijoen kalatalousalue. Hanketta toteuttavat virkatyönä myös Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 902 000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoi 620 000 euroa ja Luonnonvarakeskus 282 000 euroa. Hanke toteutetaan 1.9.2022–31.8.2024.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätiedot:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Lohi Iijokeen -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Riina Huusko, projektipäällikkö/tutkija, Luonnonvarakeskuksen osuus, Lohi Iijokeen -hanke, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko(at)luke.fi