Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Suunnittelujärjestelmä

Maakunnan suunnitteluun kuuluvat maankäyttö- ja rakennuslain mukainen pitkäaikavälin kehittämisen tavoitteita koskeva maakuntasuunnitelma, muuta maankäytön suunnittelua ohjaava maakuntakaava sekä maakunnan kehittämisen lähivuosien tavoitteita koskeva maakuntaohjelma ja sen toimeenpanosuunnitelma.   

Maakuntasuunnitelmassa osoitetaan maakunnan tavoiteltu kehitys pitkällä aikavälillä (20–30 vuotta). Suunnitelmaa toteutetaan maakuntaohjelmalla ja maakuntakaavalla.

Maakuntakaavassa esitetään alueiden käytön ja yhdyskuntarakenteen periaatteet ja osoitetaan maakunnan kehittämisen kannalta tarpeellisia alueita. Maakuntakaava toteuttaa osaltaan maakuntasuunnitelmassa määriteltyjä strategioita osoittamalla niiden maankäytöllisen merkityksen, alueidenkäytölliset ratkaisut, yhdyskuntarakenteen periaatteet ja toteuttamisen edellyttämät aluevaraukset. Maakuntakaavan aikatähtäys on 10–20 vuotta. 

Maakuntaohjelma on maakuntasuunnitelman tavoitteisiin ja strategioihin perustuva kehittämisohjelma, jolla suunnataan ja sovitetaan yhteen alueellista kehittämistyötä. Maakuntaohjelma sisältää maakunnan mahdollisuuksiin ja tarpeisiin, kulttuuriin ja muihin erityispiirteisiin perustuvat kehittämisen tavoitteet, kuvauksen maakunnan kehittämisen kannalta keskeisistä hankkeista ja muista olennaisista toimenpiteistä, laadittavista yhteistyösopimuksista ja tarvittaessa määrittelyn alueen kuntien yhteistyöalueista sekä suunnitelman ohjelman rahoittamiseksi. Maakuntaohjelma laaditaan neljäksi vuodeksi kerrallaan kunnallisvaalikausittain. Maakuntaliitto organisoi ohjelman laatimisen alueellaan ja ohjelman hyväksyy maakuntavaltuusto. 

Maakuntaohjelman toimeenpanosuunnitelma valmistellaan maakuntaliiton johdolla yhteistyössä ELY-keskusten ja muiden valtion viranomaisten, kuntien ja muiden maakuntaohjelman toteuttamiseen osallistuvien tahojen kanssa kahden vuoden välein. Suunnitelmaa voidaan tarvittaessa tarkistaa vuosittain. Toimeenpanosuunnitelman hyväksyy maakunnan yhteistyöryhmä (MYR).