Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Interreg Europe


Interreg Europe -ohjelma on Euroopan laajuinen ohjelma, jonka ensimmäinen haku avautui vuonna 2022 ja toinen haku kesällä 2023.

Haussa huomioitavat keskeiset asiat:

  • hakemuksia voi esittää kaikkien ohjelmassa mainittujen prioriteettien puitteissa. Näiden lisäksi voi olla myös hankkeita, jotka keskittyvät ainoastaan governance-teemoihin (esim. valtiontuki, julkiset hankinnat, yritystuet, rahoitusvälineet, arviointi- ja seurantamenetelmät). Tämä ei ole ollut aiemmin mahdollista.
  • hankkeissa tulee olla partnereita kaikilta neljältä Euroopan maantieteelliseltä alueelta (Pohjoinen, Itä, Länsi, Etelä).
  • hankkeiden toteutus kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe kestää 3 vuotta (kokemusten vaihto ja yhteinen oppiminen, fiksattu kesto), toinen vaihe (seuranta) kestää vuoden. Hankkeiden on mahdollista käynnistää seurantatoimet jo ensimmäisen vaiheen aikana. Hankkeiden kesto siis 3+1 vuotta.
  • pilottitoimet: on mahdollista hakea rahoitusta pilottitoimiin joko heti hankehaun yhteydessä tai sitten hankkeen puoliväliarvioinnin yhteydessä, ei muulloin. Rajoitus: yksi pilottitoimi/alue/hanke.
  • politiikkatoimista vastaavien viranomaisten (kuten PPL) on oltava mukana hankkeissa: vähintään 50% hankkeessa tunnistetuista politiikkavälineistä tulee ao. välineestä vastaavan viranomaisen olla hankkeessa kumppanina, muiden hankkeen kohteena olevien politiikkavälineiden osalta ao. viranomaisen tulee olla mukana ns. associated policy partner-roolissa (allekirjoitettava sitoumuspaperi, ei ole omaa budjettia mutta matkat ja majoitukset voidaan sisällyttää partnereiden kustannuksiin, on stakeholder groupin jäsen, osallistuminen hanketoimintaan raportoitava). Yhtä aluetta voi edustaa useampi kuin yksi partneri.

Ohjelman kotisivut: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/