Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Interreg Europe


Interreg Europe -ohjelma on Euroopan laajuinen ohjelma. Sen ensimmäinen hakukierros avataan alkuvuonna 2022.

Ensimmäistä hakukierrosta koskeva hakupaketti julkaistaan ohjelman nettisivuilla viimeistään alkuvuodesta. Ensimmäinen haku avataan 5.4.2022 vuosifoorumin yhteydessä ja se on auki 31.5.2022 asti. Vielä ei ole varmuutta siitä, ehtiikö komissio hyväksyä ohjelma-asiakirjan ennen haun avautumista, siinä tapauksessa haku tullaan avaamaan ehdollisena.  Ensimmäisten hankkeiden hyväksyntä näillä näkymin joulukuussa 2022.

Ensimmäisessä haussa huomioitavat keskeiset asiat:

  • hakemuksia voi esittää kaikkien ohjelmassa mainittujen prioriteettien puitteissa. Näiden lisäksi voi olla myös hankkeita, jotka keskittyvät ainoastaan governance-teemoihin (esim. valtiontuki, julkiset hankinnat, yritystuet, rahoitusvälineet, arviointi- ja seurantamenetelmät), tämä ei ole ollut aiemmin mahdollista.
  • hankkeissa tulee olla partnereita kaikilta neljältä maantieteelliseltä alueelta (Pohjoinen, Itä, Länsi, Etelä). Tässä ajoimme väljempää vaadetta eli kolmen alueen vaatimusta, mutta enemmistö oli tiukemman vaihtoehdon kannalla.
  • hankkeiden toteutus kahdessa vaiheessa: ensimmäinen vaihe kestää 3 vuotta (kokemusten vaihto ja yhteinen oppiminen, fiksattu kesto), toinen vaihe (seuranta) kestää vuoden. Hankkeiden on mahdollista käynnistää seurantatoimet jo ensimmäisen vaiheen aikana. Hankkeiden kesto siis 3+1 vuotta.
  • pilottitoimet: on mahdollista hakea rahoitusta pilottitoimiin joko heti hankehaun yhteydessä tai sitten hankkeen puoliväliarvioinnin yhteydessä, ei muulloin. Rajoitus: yksi pilottitoimi/alue/hanke.
  • politiikkatoimista vastaavien viranomaisten oltava mukana hankkeissa: vähintään 50% hankkeessa tunnistetuista politiikkavälineistä tulee ao. välineestä vastaavan viranomaisen olla hankkeessa kumppanina, muiden hankkeen kohteena olevien politiikkavälineiden osalta ao. viranomaisen tulee olla mukana ns. associated policy partner-roolissa (allekirjoitettava sitoumuspaperi, ei ole omaa budjettia mutta matkat ja majoitukset voidaan sisällyttää partnereiden kustannuksiin, on stakeholder groupin jäsen, osallistuminen hanketoimintaan raportoitava). Yhtä aluetta voi edustaa useampi kuin yksi partneri.

Ohjelman kotisivut: https://www.interregeurope.eu/about-us/2021-2027/

Tässä linkki marraskuussa 2021 pidettyyn Interregional Cooperation Forum-aineistoon