Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaa ja EU:n Alueiden komitea

Euroopan alueiden komitea on EU:n päätöksentekoon osallistuva neuvoa-antava elin. Sen päätehtävänä on tuoda esille EU:n lainsäädännön valmistelussa jäsenmaiden kuntien ja alueiden näkökohdat. Komitea antaa lausuntoja komissiolle, neuvostolle ja parlamentille useista EU-lainsäädännön asioista, kuten työllisyys-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristöasioista, digitalisaatiosta ja aluepolitiikasta. Viime aikoina myös Itämeri-asiat ovat korostuneet.   

Pohjois-Pohjanmaalla on nykyisellä kaudella edustus Alueiden komiteassa. Oulun kaupunginhallituksen puheenjohtaja Mirja Vehkaperä (kesk.) aloitti työnsä Euroopan alueiden komiteassa helmikuussa 2020.

Vehkaperä valittiin valiokuntaan, joka vastaa alueellisesta yhteenkuuluvuuspolitiikasta ja EU:n talousarviosta (COTER) sekä valiokuntaan, joka vastaa luonnonvaroista (NAT).

Alueiden komiteassa on yhteensä 329 edustajaa, joista Suomen valtuuskuntaan kuuluu yhdeksän kuntia ja maakuntia edustavaa jäsentä. Komitean jäsenet nimittää ministerineuvosto. Esityksen Suomen edustajiksi tekee valtioneuvosto. Jäsenet valittiin viiden vuoden toimikaudeksi 2020–2025.

Lisätietoa

https://cor.europa.eu/fi/

Kuuntele Interreg-ohjelman 30-vuotisjuhlavuoteen liittyen Mirja Vehkaperän ajatuksia oheiselta videolta. Haastattelu on tehty 30.9.2020

Kuuntele Interreg-ohjelman 30-vuotisyhteistyöhön liittyen Satu Haapasen haastattelu videolta. Haastattelu on tehty 30.9.2020. Haapanen on luopunut paikastaan Alueiden komiteassa siirryttyään työskentelemään Euroopan ulkopuolelle.