Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Arvokkaat maisema-alueet

Arvokkaat maisema-alueet

Arvokkaiden maisema-alueiden päivitysinventoinnissa 2013-15 tarkistettiin Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevien valtakunnallisesti ja maakunnallisesti arvokkaiden maisema-alueiden valikoima ja selvitettiin niiden nykytila, arvoluokat ja rajaukset. Inventointi oli osa ympäristöministeriön käynnistämää valtakunnallisesti arvokkaiden maisemien arviointia.

Inventoinnin pääpaino oli maaseudun kulttuurimaisemissa, erityisesti viljelymaisemissa, niihin liittyvässä asutuksessa, vanhassa tiestössä ja kulttuuriperinnössä sekä mahdollisesti jonkin muun alkutuotantoon liittyvän elinkeinon synnyttämissä maisemissa. Keskeisiä ovat perinteisessä asussa säilyneet, elinvoimaiset, luonnoltaan ja kulttuuriperinnöltään monipuoliset alueet.

Maakuntakaavan tulkinnan tueksi laadittiin vuonna 2016 opas Arki arvokkaalla maisema-alueella.

Lisätietoja

maakunta-arkkitehti Kirsti Reskalenko 040 685 4030 kirsti.reskalenko(at)pohjois-pohjanmaa.fi