Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Iijoesta valmistui lyhytdokumentti

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Iijoen Jurmunlampi Taivalkoskella oli yksi dokumentin kuvauskohteista.

28.2.2024

”Täällä rikkomattoman rauhan keskellä avautuu Suomen kuudenneksi suurin jokivesistö, Iijoki.” Näillä sanoilla alkaa juuri valmistunut Iijoen elämää eri vuodenaikoina avaava lyhytdokumentti, Mahdollisuuksien Iijoki.

”Mahdollisuuksien Iijoki on tarina Iijoen vuodenkierrosta sekä ihmisen ja luonnon vuorovaikutuksesta jokialueella. Iijoki on erittäin kaunis kuvausympäristö koko pituudeltaan ja siellä tehtävä pitkäjänteinen työ esimerkiksi vaelluskalojen palauttamiseksi on kunnioitusta herättävää”, dokumentin tuotannosta vastanneen BrainyDay Visual Oy:n toimitusjohtaja Johannes Valkonen kertoo.

Pohjois-Pohjanmaalla sijaitseva Iijoki virtaa 370 kilometrin matkan poikki pohjoisen Suomen. Kuusamon Iijärvestä alkava Iijoki kulkee Taivalkosken, Pudasjärven ja Oulun alueiden kautta ja laskee Iin taajaman kohdalla Perämereen.

Iijoki on ollut sekä tärkeä ravinnonlähde että kauppatavaran kulkureitti. Ihminen on vuosisatojen aikana vaikuttanut tähän jokivesistöön omalla toiminnallaan, ja Iijoen rakennushankkeilla on ollut merkittäviä vaikutuksia joen vaelluskalakantoihin. Toisaalta aikanaan tehty tervankuljetus ja tukinuitto sekä nykyinen voimatalous ovat tuoneet alueelle elinvoimaa.

”Dokumentti painottuu vaelluskalateemaan ja jokiluontoon. Halusimme kuitenkin kertoa myös Iijoen historiasta, kulttuuriperinnöstä ja joen monipuolisista virkistyskäyttömahdollisuuksista”, sanoo Lohi Iijokeen -hankkeen projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Dokumentti on tuotettu osana Lohi Iijokeen -hanketta. Hankkeen muita toimenpiteitä ovat smolttien telemetriaseuranta Haapakoskella ja Pahkakoskella (Luonnonvarakeskus), smolttien vedenalainen kameraseuranta Haapakoskella, Haapakosken alasvaellusväylän koekäyttö ja kehittäminen, smolttien ja nousukalojen ylisiirrot ja pienpoikasten istutusohjelma.

”Iijoen vesistöalueella tehdään jatkuvasti töitä vaelluskalojen palauttamiseksi sekä vedenlaadun ja virkistyskäyttömahdollisuuksien parantamiseksi”, jatkaa projektipäällikkö Laakkonen.

Lohi Iijokeen -hanketta rahoittavat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Luonnonvarakeskus, PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus/maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo ja Iijoen kalatalousalue. Hanketta toteuttavat virkatyönä myös Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hanketta hallinnoivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Luonnonvarakeskus. Hankkeen kokonaisbudjetti on 902 000 euroa, josta Pohjois-Pohjanmaan liitto hallinnoi 620 000 euroa ja Luonnonvarakeskus 282 000 euroa. Hanke toteutetaan 1.9.2022–31.10.2024.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Dokumentti on katsottavissa YouTubessa, Facebookissa ja Pohjois-Pohjanmaan liiton nettisivuilla: https://www.pohjois-pohjanmaa.fi/kehittaminen/omat-hankkeet/lohi-iijokeen-hanke/

Lisätiedot:

Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Lohi Iijokeen -hanke, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Riina Huusko, projektipäällikkö/tutkija, Luonnonvarakeskuksen osuus, Lohi Iijokeen -hanke, Luonnonvarakeskus, puh. 029 532 2192, riina.huusko(at)luke.fi