Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

EURA-tietojärjestelmä

EURA 2014 – EU:n rakennerahastohankkeiden sähköisen asioinnin palvelut hankkeiden hakijoille ja toteuttajille ohjelmakaudella 2014–2020

EURA 2014 on Euroopan sosiaalirahaston (ESR) ja Euroopan aluekehitysrahaston (EAKR) osarahoittamien hankkeiden hallinnointiin tarkoitettu sähköisen asioinnin palvelukokonaisuus ohjelmakaudella 2014–2020.

EURA 2014:n palveluilla hoidetaan mm. hankehakemusten, maksatushakemusten ja seurantalomakkeiden sekä loppuraporttien toimittaminen ja käsittely sekä hankehallinnointiin liittyvien päätösten valmistelu ja vastaanotto. Sähköisen hankehallinnoinnin yhteydessä syntyvistä tiedoista muodostetaan Suomen rakennerahastotoiminnan toteutumista kuvaavat raportointitiedot sekä kansallisiin tarkoituksiin että Euroopan komissiolle.

Palvelun omistaa työ- ja elinkeinoministeriö. Palvelun kehitystä ja ylläpitoa rahoitetaan osittain Suomen Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -rakennerahasto-ohjelmasta.

EURA 2014 -asiointipalvelun käyttäminen edellyttää vahvaa tunnistautumista. EURA 2014:n sähköisiin asiointipalveluihin kirjaudutaan v. 2020 alusta lukien Digi- ja väestötietoviraston (ent. Väestörekisterikeskuksen) Suomi.fi-tunnistuksen avulla. Suomi.fi-tunnistus on julkishallinnon asiointipalvelujen yhteinen tunnistuspalvelu. Palvelu on käytössä valtion ja kuntien sähköisissä asiointipalveluissa, joissa käyttäjä pitää tunnistaa luotettavasti.

Suomi.fi-tunnistuksen tarjoamat vahvan tunnistuksen menetelmät, joilla EURA 2014 -palveluun voi kirjautua 2.1.2020 alkaen (vanhoilla Katso-tunnisteilla palvelun käyttö ei ole enää mahdollista v. 2020):

  • henkilökohtaiset pankkitunnukset
  • mobiilivarmenne
  • varmennekortti

Lisätietoa EURA 2014 -asiointipalvelun tunnistuksen ja valtuuttamisen muutoksista saa rahoittavalta viranomaiselta ja rakennerahastojen verkkosivuilta https://www.rakennerahastot.fi kohdassa ”Sähköinen asiointi”.