Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Maakuntavaltuusto

Liiton ylintä päätösvaltaa käyttää maakuntavaltuusto. Maakuntavaltuustolla on maakunnan kehittämisen kokonaisvastuu, se vetää maakunnan kehittämisen strategiset linjaukset ja luo maakunnan tahtotilan. Maakuntavaltuusto hyväksyy liiton pääsuunnitelmat sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion sekä toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen.

Maakuntavaltuustoon valitaan kustakin jäsenkunnasta yksi jäsen alkavaa 7 000 asukasta kohden, yhteensä 76 valtuutettua. Kullekin jäsenelle valitaan henkilökohtainen varajäsen samasta poliittisesta ryhmästä ja kunnasta kuin varsinainen jäsen. Maakuntavaltuuston jäsenten ja varajäsenten on oltava kunnanvaltuutettuja. Maakuntavaltuuston kokoonpano vastaa kuntavaalien poliittista jakaumaa maakunnassa ja se valitsee jäsenkuntien edustajainkokous.

Kunnittain maakuntavaltuuston paikat jakaantuvat 2017-2021 seuraavasti: Alavieska 1, Haapajärvi 2, Haapavesi 2, Hailuoto 1, Ii 2, Kalajoki 2, Kempele 3, Kuusamo 3, Kärsämäki 1, Liminka 2, Lumijoki 1, Merijärvi 1, Muhos 2, Nivala 2, Oulainen 2, Oulu 29, Pudasjärvi 2, Pyhäjoki 1, Pyhäjärvi 1, Pyhäntä 1, Raahe 4, Reisjärvi 1, Sievi 1, Siikajoki 1, Siikalatva 1, Taivalkoski 1, Tyrnävä 1, Utajärvi 1, Vaala 1 ja Ylivieska 3.

Valtuuston poliittisista ryhmien paikkamäärät ovat: Keskusta 31, Vasemmistoliitto 11, Kokoomus 10, Sosialidemokraatit 9, Vihreät 7, Perussuomalaiset 7 paikkaa ja Kristillisdemokraatit 1 paikka.

Puheenjohtajisto

Puheenjohtaja Pirjo Sirviö (sdp), Oulu
1. varapuheenjohtaja Lyly Rajala (kok), Oulu
2. varapuheenjohtaja Harri Karjalainen (kesk), Taivalkoski
3. varapuheenjohtaja Kalervo Ukkola (vas), Oulu

Valokuvassa vasemmalta lähtien maakuntahallituksen puheenjohtaja Matia Ojalehto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pirjo Sirviö, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Karjalainen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Lyly Rajala ja valtuuston 3. varapuheenjohtaja Kalervo Ukkola. Kuvasta puuttuu hallituksen varapuheenjohtaja Mika Flöjt.
Valokuvassa vasemmalta lähtien maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto, maakuntavaltuuston puheenjohtaja Pirjo Sirviö, valtuuston 2. varapuheenjohtaja Harri Karjalainen, valtuuston 1. varapuheenjohtaja Lyly Rajala ja valtuuston 3. varapuheenjohtaja Kalervo Ukkola. Kuvasta puuttuu hallituksen varapuheenjohtaja Mika Flöjt.

Jäsenet

JäsenVarajäsen
AlavieskaAnna-Leena BraxJarmo Nahkala
HaapajärviPaavo Ranua
Maarit Nikula
Teija Myllylä
Harri Härkönen
HaapavesiHelinä Niemelä
Viljo Saukko
Sari Vatjus
Helvi Järvenpää
HailuotoSauli PramilaAhti Patokoski
IiTeijo Liedes
Jarmo Lauri
Tauno Kivelä
Juho Tauriainen
KalajokiRiitta A. Tilus
Hanna Saari
Sami Hänninen
Jouko Arvo
KempeleJarmo Haapaniemi
Sari Janatuinen
Minna-Maaria Sipilä
Jouko Etelä
Toivo Piira
Antti Ollikainen
KuusamoMarjo Kämäräinen
Mika Määttä
Martti Turunen
Vuokko Käsmä
Ulla Parviainen
Tuula Mustonen
KärsämäkiRaija AulisHarri Pernu
LiminkaTuomas Okkonen
Mari Viljas
Asko Laukkanen
Antti Tahkola
LumijokiSirkka KyröJaana Ollakka
MerijärviJuhani AlarantaEsko Nivala
MuhosEija Jurvanen
Anu Plaketti
Jaakko Myllyniemi
Ville Rauhio
NivalaEero Erkkilä
Jarmo Vuolteenaho
Pekka Pääkkö
Leena Vähäsöyrinki
OulainenAnne Hannus
Pekka Heiska
Pekka Rahkola
Merja Krapu
OuluEsa Aalto
Annemari Enojärvi
Hilkka Haaga
Hanna Haipus
Yrjö Harju
Janne Heikkinen
Paavo J. Heinonen
Anne Huotari
Jarmo J. Husso
Juha Hänninen
Marja-Leena Kemppainen
Jukka Kolmonen
Latékoé Lawson Hellu
Anna-Kaisa Lepistö
Jorma Leskelä
Henna Määttä
Lauri Nikula
Eeva-Maria Parkkinen
Jenni Pitko
Risto Päkkilä
Lyly Rajala
Hanna Sarkkinen
Jenna Simula
Pirjo Sirviö
Sirpa Tikkala
Kaarina Torro
Tytti Tuppurainen
Kalervo Ukkola
Veijo Väänänen
Janne Hakkarainen
Ville Vähämäki
Mauno Murtoniemi
Minna Åman-Toivio
Jukka Lappalainen
Jari Laru
Mikko Viitanen
Martti Korhonen
Sami Pikkuaho
Teija Ruokamo
Niilo Pesonen
Matias Ojalehto
Heikki Kontturi
Mirja Vehkaperä
Jouko Korkiakoski
Paula Himanen
Mikko Kälkäjä
Anne-Maria Takkula
Jaana Isohätälä
Antti Huttu-Hiltunen
Mikko Merihaara
Rauno Hekkala
Juha Vuorio
Tuija Pohjola
Elina Lappalainen
Tanja Tiainen
Sari Halonen
Mikko Raudaskoski
Anne Snellman
PudasjärviVesa Riekki
Kari Tykkyläinen
Hilkka Parkkisenniemi
Suvi Kipinä
PyhäjokiMatti NousiainenEija Flink
PyhäjärviJorma LeskinenMartti Savolainen
PyhäntäSami KamulaIiris Ruotsalainen
RaaheMatti Honkala
Viljo Lehmusketo
Hanna-Leena Mattila
Marko Salmela
Teija Larikka
Risto Heinonen
Jarmo Myllymäki
Paavo Törmi
ReisjärviMikko KinnunenHelena Kinnunen
SieviTerhi KangasJukka Linna
SiikajokiPäivi EskolaKauko Lehto
SiikalatvaMikko HyvärinenSeija Junno
TaivalkoskiHarri KarjalainenAnneli Pulkkanen
TyrnäväTauno UittoAnnukka Suotula-Ervasti
UtajärviReetta TuovinenEero Pirttikoski
VaalaEsa KarjalainenMiia-Kristiina Paakkari
YlivieskaKaisa Haapakoski
Aimo Piirainen
Auli Mustikkamaa
Samuli Kärkinen
Timo Ahvenainen
Tiina Junttila

Maakuntavaltuuston vaalilautakunta

JäsenVarajäsen
Mari Viljas, LiminkaVesa Riekki, Pudasjärvi
Marko Salmela, RaaheAuli Mustikkamaa, Ylivieska
Sari Janatuinen, KempeleMatti Nousiainen, Pyhäjoki
Jarmo J. Husso, OuluHanna Keskiaho, Oulu
Eero Erkkilä, NivalaAnnemari Enojärvi, Oulu