Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Maakuntaohjelman seuranta

Pohjois-Pohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki  

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Huono-osaisuustilanteen seuranta 97,1
(2016-
2018)
95,9
(2019-
2021)
Saada maakunnan sosiaalisen huono-osaisuuden huono kehityssuunta muutettua ja maakunnan sisällä kuntien väliset sosiaalisen huono-osaisuuden erot kaventumaan.
Kulttuurin TEAviisari tulosten seuranta (pistettä) 47
(2019)
75
(2023)
Pohjois-Pohjanmaan maakunta yltää kulttuurin TEAviisarin tuloksissa kaikkien osa-alueiden kohdalla hyvään tulokseen.
Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta (TEAviisari) 38
(2020)
64
(2022)
Tavoitteena selvä positiivinen muutos.
Liian vähän liikkuvien osuus (%) 55,2
(2020)
55,1
(2022)
Osuus laskevalle trendille.
Henkirikokset/1 000 as. Pohjois-Pohjanmaa
Henkirikokset/1000 as. koko maa

5,8
6,5
(2020)

6,3
7,3
(2022)

Pohjois-Pohjanmaa pysyy koko maan keskiarvoa turvallisempana maakuntana

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Koulutustaso
Yhteensä
Miehet
Naiset
381
362
400
(2019)
394
372
416
(2022)
Koulutustason tasainen kasvu, sukupuolten välisen eron kaventuminen.
Vastavalmistuneiden työllistyminen 68,8
(2019)
68,9
(2022)
Tasainen kasvu.
Harrastuspaikat kaukana
Perusopetus 8. ja 9.lk
Lukio 1. ja 2. vuosi
Ammatillinen oppilaitos
28
25,9
25,3
(2019)
27,8
26,3
27,1
(2023)
Saavutettavuuden parantaminen.
Kiinteän laajakaistan  saatavuus 76
(2020)
83
(2023)
Saatavuuden kasvattaminen.

Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa 

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Yrityskanta (ÄES) 23 384
(2019)
26 322
(2022)
Kasvaa vuosittain
Yritysten liikevaihto (mrd €) (ÄES) 24,2
(2019)
30,1
(2022)
Kasvaa vuosittain.
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100) (ÄES) 120,6
(2020)
167,82
(2022)
Kasvaa vuosittain.
Työllisyysaste 68,4
(2020)
71,9
(2023)
Paranee vuosittain.
Työpaikkamäärä 165 128
(2018)
168 190
(2021)
Kasvaa vuosittain.
Nuorisotyöttömyys (TEM) 19,6
(2020)
13,9
(2022)
Alle 15%.

Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa 

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Kuntien välinen nettomuutto
Nettomaahanmuutto
-494
+882
(2020)
-533
+1 638
(2022)
Kuntien välisen nettomuuton suunnan kääntäminen positiiviseksi. Nettomaahanmuuton tasainen kasvu
Yöpymiset (milj.) 
Kv. matkailijoiden osuus
1,60
11,7
(2020)
1, 89
14,06
(2022)
Yli 2 miljoonaa yöpymistä
Kv. matkailijoiden yöpymisten osuus yli 22 %
Ulkomaalainen työvoima 3 832
(2018)
5 148
(2021)
Ulkomaisen työvoiman määrän voimakas kasvu.
Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 27,3
(2020)
22,3
(2022)
Ulkomaalaisten työttömyysasteen aleneminen.
Ensisijaisia hakijoita/aloituspaikka
Oulun yliopisto
Ammattikorkeakoulut

2,28
3,45
(2020)

2.02
2,65   
(2022)

Vetovoiman tasainen nousu.
KV-opiskelijoita: Lukiot
Ammattikoulut
Ammattikorkeakoulut
Yliopisto
57
411
51
123
(2019)
39
318
108  
336
(2021)
Kasvava kansainvälistyminen.

KV-opiskelijat vuoden kuluttua valmistumisesta
Työllinen
Muuttanut maasta
Muut
Opiskelija
Työtön

Työllinen
Muuttanut maasta
Muut
Opiskelija
Työtön

Oulun yliopisto
87
33
33
6
6

Ammattikorkeak.
30
0
6
2
2
(2019)

Oulun yliopisto
141
42
27
24
15

Ammattikorkeak.
39
6
10
2
2
(2020)

Työllistymisen lisääminen
T&K-menot (milj.€)
T&K-henkilöstön määrä (ÄES)
732,6
8 329
(2019)
920,2
9 628
(2022)
T&K-menot 0,9 miljardia vuonna 2025. Kasvu on positiivista kaikilla seuduilla.
T&K-henkilöstön määrä kasvaa 600 henkilöä vuoteen 2025 mennessä,
Patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta
Osuus koko maan hakemuksista
(ÄES)
94

6
(2020)

61

4,5  
(2022)

Tasainen kasvu.
Lentoasemien matkustajat
Yhteensä
Oulu
Kuusamo

383 835
312 892
70 943
(2020)

749 234
632 130
117 104    
(2022)
Matkustajamäärien kasvu koronaa edeltävälle tasolle (Oulu: yli 1 miljoona ja Kuusamo: yli 100 000)-

Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa 

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Tuulivoimakapasiteetti 906
(2020)
2 677
(2023)
Kestävä kasvu.
Kasvihuonepäästöt
Tilastokeskus
Suomen ympäristökeskus

7193
3187
(2019)

7524
2825
(2021)
Jatkuva alenema kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Vesistöjen tila 
Järvet
Joet
Rannikkovedet

78
45
72
(2013)

89
61
18
(2019)
Vesienhoidon tilatavoitteen saavuttaneiden vesistöjen osuus kasvaa.
Kunnostetut ja hoidetut luontokohteet sekä luonnon monimuotoisuus     Viranomaisten ja tutkimuslaitosten kanssa sovitaan yhteiset maakuntaohjelmassa seurattavat mittarit.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen seuranta ÄES