Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Maakuntaohjelman seuranta

Pohjois-Pohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki  

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Huono-osaisuustilanteen seuranta 97,1
(2016-
2018)
96,4  
(2018-
2020)
Saada maakunnan sosiaalisen huono-osaisuuden huono kehityssuunta muutettua ja maakunnan sisällä kuntien väliset sosiaalisen huono-osaisuuden erot kaventumaan.
Kulttuurin TEAviisari tulosten seuranta (pistettä) 47
(2019)
69
(2021)
Pohjois-Pohjanmaan maakunta yltää kulttuurin TEAviisarin tuloksissa kaikkien osa-alueiden kohdalla hyvään tulokseen.
Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta (TEAviisari) 38
(2020)
38
(2020)
Tavoitteena selvä positiivinen muutos.
Liian vähän liikkuvien osuus (%) 55,2
(2020)
55,2
(2020)
Osuus laskevalle trendille.
Henkirikokset/1 000 as.
Pohjois-Pohjanmaa
Koko maa

5,8
6,5
(2020)

5,9
6,6  
(2021)
Pohjois-Pohjanmaa pysyy koko maan keskiarvoa turvallisempana maakuntana

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Koulutustaso
Yhteensä
Miehet
Naiset

381
362
400
(2019)

385
366
406
(2020)
Koulutustason tasainen kasvu, sukupuolten välisen eron kaventuminen.
Vastavalmistuneiden työllistyminen (%) 68,8
(2019)
64,4
(2020)
Tasainen kasvu.
Harrastuspaikat kaukana (%)
Perusopetus 8. ja 9.lk
Lukio 1. ja 2. vuosi
Ammatillinen oppilaitos

28
25,9
25,3
(2019)

27,3
26,8
25,8  
(2021)
Saavutettavuuden parantaminen.
Kiinteän laajakaistan  saatavuus (%) 76
(2020)
81
(2021)
Saatavuuden kasvattaminen.

Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa 

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Yrityskanta (kpl) (ÄES) 23 384
(2019)
25 518
(2021)
Kasvaa vuosittain
Yritysten liikevaihto (mrd €) (ÄES) 24,2
(2019)
24,3
(2020)
Kasvaa vuosittain.
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100) (ÄES) 120,6
(2020)
135,6
(2021)
Kasvaa vuosittain.
Työllisyysaste (%) 68,4
(2020)
69,2
(2021)
Paranee vuosittain.
Työpaikkamäärä (kpl) 165 128
(2018)
162 329
(2020)
Kasvaa vuosittain.
Nuorisotyöttömyys (%) (TEM) 19,6
(2020)
16,0
(2021)
Alle 15%.

Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa 

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Kuntien välinen nettomuutto
Nettomaahanmuutto
-494
+882
(2020)
+129
+1 404
(2021)
Kuntien välisen nettomuuton suunnan kääntäminen positiiviseksi. Nettomaahanmuuton tasainen kasvu
Yöpymiset (milj.) 
Kv. matkailijoiden osuus (%)
1,60
11,7
(2020)
1, 89
6,5
(2021)
Yli 2 miljoonaa yöpymistä
Kv. matkailijoiden yöpymisten osuus yli 22 %
Ulkomaalainen työvoima (henk.) 3 832
(2018)
4 444
(2020)
Ulkomaisen työvoiman määrän voimakas kasvu.
Ulkomaalaisten työttömien osuus ulkomaalaisesta työvoimasta (%) 27,3
(2020)
23,4
(2021)
Ulkomaalaisten työttömyysasteen aleneminen.
Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka:
Oulun yliopisto
Ammattikorkeakoulut


2,28
3,45
(2020)


2,36
2,58
(2022)

Vetovoiman tasainen nousu.
KV-opiskelijoiden määrä:
Lukiot
Ammattikoulut
Ammattikorkeakoulut
Yliopisto
57
411
(2019)

 

102
207
(2020)

  Kasvava kansainvälistyminen.

Kv-opiskelijoiden työllistyminen 1 v. tutkinnon jälkeen
Oulun yliopisto:
Työllinen
Muuttanut maasta
Muut
Opiskelija
Työtön

Ammattikorkeakoulut:
Työllinen
Muuttanut maasta
Muut
Opiskelija
Työtön

51,1
21,3
23,4
0,7–2,8
0,7–2,8

63,2
21,1
10,5
1,8–7
1,8–7
(2019)

  Työllistymisen lisääminen
T&K-menot (milj.€)
T&K-henkilöstön määrä (ÄES)
732,6
8 329
(2019)
774,9
8 672
(2020)
T&K-menot 0,9 miljardia vuonna 2025. Kasvu on positiivista kaikilla seuduilla.
T&K-henkilöstön määrä kasvaa 600 henkilöä vuoteen 2025 mennessä,
Tehdyt patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta (kpl)
Osuus koko maan hakemuksista (ÄES)
94
6
(2020)
68
4,5
(2021)
Tasainen kasvu.
Lentoasemien matkustajat
Yhteensä
Oulu
Kuusamo

383 835
312 892
70 943
(2020)

  Matkustajamäärien kasvu koronaa edeltävälle tasolle (Oulu: yli 1 miljoona ja Kuusamo: yli 100 000)-

Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa 

Kehitys vuosittain lähtötasosta seuranta-ajankohtaan

Positiivinen kehitys Neutraali kehitys Negatiivinen kehitys
Mittari Lähtötaso Seuranta Tavoite
Tuulivoimakapasiteetti (MW) 906
(2020)
  Kestävä kasvu.
Kasvihuonepäästöt
(kt CO2e)

Taakanjakosektorilla
Päästökauppasektorilla

3 199
4 431
(2019)

  Jatkuva alenema kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen seuranta ÄES