Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Maakuntaohjelman 2022-2025 seuranta

Pohjois-Pohjalainen aktiivinen, hyvä ja toimiva arki  

LähtötasoSeurantaTavoitetaso
Perusopetuksen päättöluokan suorittaneiden jatko-opintoihin sijoittuminenPäätoimisina opiskelijoina: 94,8 %, työllisiä opiskelijoita 1,2 %, eläkkeellä olevat 0,8 %, työttömät 0,9 %. Opiskelijana olevien osuus on laskeva, eläkkeellä olevien osuus kasvaa. (2019)Opiskelijana olevien osuus nousee 96,5 %
Maakunnan huono-osaisuustilanteen seurantaMaakuntien vertailussa Pohjois-Pohjanmaa on viidenneksi paras vertailuarvolla 97.1 mutta huono-osaisuuden pitkäaikainen trendi ollut nouseva vuodesta 2014 lähtien (uusin arvo 96,4 % (2017–2019) eli laskua/parannusta vuosien 2016–2018 lukuun)
Maakunnan sisällä isoja eroja kuntien välillä sosiaalisessa huono-osaisuudessa (Tyrnävä 58,9 vs. Pyhäjärvi 151)
Saada maakunnan sosiaalisen huono-osaisuuden huono kehityssuunta muutettua ja maakunnan sisällä kuntien väliset sosiaalisen huono-osaisuuden erot kaventumaan
Kulttuuri kunnan toiminnassa –tiedonkeruu eli kulttuurin TEAviisari tulosten seurantaPohjois-Pohjanmaan maakunnan kulttuurin TEAviisarin pistemäärä jää alle 75 pisteen (2019). Kaikkien osa-alueiden (sitoutuminen, johtaminen, seuranta, voimavarat, osallisuus, muut ydintoiminnot) kohdalla on maakunnassa parannettavaa.Pohjois-Pohjanmaan maakunta yltää kulttuurin TEAviisarin tuloksissa kaikkien osa-alueiden kohdalla hyvään tulokseen.
Pohjois-Pohjanmaan pistearvo mittareilla Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta (TEAviisari)Pohjois-Pohjanmaan pistearvo mittareilla Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta. 38 (2020)Kunnan ulkoilureitit/1000 asukasta -> tavoitteena selvä positiivinen muutos
Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%, FinSote)Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%). 57,7 %Terveysliikuntasuosituksen mukaan liian vähän liikkuvien osuus (%) à tavoitteena liian vähän liikkuvien osuus laskevalle trendille
Poliisin tietoon tulleet henkeen ja terveyteen kohdistuneet rikokset/1 000 asukastaPohjois-Pohjanmaa: 5,8 rikosta/1 000 asukasta
Koko maa: 6,5 rikosta/1 000 asukasta
(2020)
Pohjois-Pohjanmaa pysyy koko maan keskiarvoa turvallisempana maakuntana

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

LähtötasoSeurantaTavoitetaso
KoulutustasoYhteensä 381,3, miehet 362,5, naiset 400,4
(2019)
Koulutustason tasainen kasvu, sukupuolten välisen eron kaventuminen
Vastavalmistuneiden työllistyminen68,8 %
(2019)
Tasainen kasvu
Kokee harrastuspaikkojen sijaitsevan liian kaukanaPerusopetus 8. ja 9. lk 27,3 %
Lukio 1. ja 2. vuosi 26,8 %
Ammatillinen oppilaitos 25,8 %
(2021)
Saavutettavuuden paraneminen
Kiinteän laajakaistan (100 Mbit/s) saatavuus76 %
(2020)
Saatavuuden kasvattaminen

Yrittävä ja uudistuva Pohjois-Pohjanmaa 

LähtötasoSeurantaTavoitetaso
Yrityskanta (ÄES)23 153 kpl
(2019)
Kasvaa vuosittain
Yritysten liikevaihto (mrd) (ÄES)24,2 mrd. euroa
(2019)
Kasvaa vuosittain
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100) (ÄES)120,5
(2020)
Kasvaa vuosittain
Työllisyysaste (%)69,1 %
(2020)
Työllisyysaste paranee vuosittain.
Työpaikkamäärä165 128
(2018)
Työpaikkamäärä kasvaa vuosittain.
Nuorisotyöttömyys (TEM) (%)19,6 %
(2020)
Alle 15 %

Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa 

LähtötasoSeurantaTavoitetaso
Muuttoliike:
kuntien välinen nettomuutto ja nettomaahanmuutto Pohjois-Pohjanmaalla.
Nettomuutto -494 henkilöä
Nettomaahanmuutto +882 henkilöä
(2020)
Kuntien välisen nettomuuton suunnan kääntäminen positiiviseksi. Nettomaahanmuuton tasainen kasvu
Rekisteröidyt yöpymiset Pohjois-Pohjanmaalla ja kansainvälisten matkailijoiden osuus yöpymisistä1,6 miljoonaa kertaa, kansainvälisiä matkailijoita 11,6 %
(2020)
Yli 2 miljoonaa yöpymistä
Kansainvälisten matkailijoiden yöpymisten osuus yli 22 %
Ulkomaalainen työvoima3 832 henkilöä
(2018)
Ulkomaisen työvoiman määrän voimakas kasvu
Ulkomaalaisten työttömyysasteUlkomaisten työttömien työnhakijoiden %-osuus ulkomaalaisesta työvoimasta 27,3 (%)
(2020)
Ulkomaalaisten työttömyysasteen aleneminen
Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka korkeakouluihinOulun yliopiston yhtä aloituspaikka kohti oli 2,28 ensisijaista hakijaa ja maakunnan ammattikorkeakoulujen yhtä aloituspaikkaa kohti oli 3,45 ensisijaista hakijaa
(2020)
Vetovoiman tasainen nousu
KV-opiskelijoiden määräUusia ulkomaalaisia opiskelijoita:
57 lukioissa, 411 ammattikouluissa (2019)
102 ammattikorkeakouluissa, 207 yliopistossa (2020)
Kasvava kansainvälistyminen
Kv-opiskelijoiden työllistyminen 1 v. tutkinnon jälkeenOulun yliopisto:
51,1 % työllinen
21,3 % muuttanut maasta
23,4 % muut
0,7–2,8 % opiskelija
0,7–2,8 % työtön
Maakunnan ammattikorkeakoulut:
63,2 % työllinen
21,1 % muuttanut maasta
10,5 % muut
1,8–7 % opiskelija
1,8–7 % työtön
(2019)
Työllistymisen lisääminen
Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä (ÄES)T&K menot: 732,6 miljoonaa €
T&K-henkilöstön määrä: 8 329 henkilöä
(2019)
T&K-menot 0,9 miljardia vuonna 2025. Kasvu on positiivista kaikilla seuduilla.
T&K-henkilöstön määrä kasvaa 600 henkilöä vuoteen 2025 mennessä.
PRH:een tehdyt patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta (ÄES)94 kpl (6 % koko maan hakemuksista)
(2020)
Tasainen kasvu
Pohjois-Pohjanmaan lentoasemien matkustajamääräYhteensä 383 835 matkustajaa (Oulu: 312 892 ja Kuusamo: 70 943)
(2020)
Matkustajamäärien kasvu koronaa edeltävälle tasolle (Oulu: yli 1 miljoona ja Kuusamo: yli 100 000)

Kestävästi kasvava Pohjois-Pohjanmaa 

LähtötasoSeurantaTavoitetaso
Tuulivoimakapasiteetti906 MW
(2020)
Kestävä kasvu.
KasvihuonepäästötMaakunnan kokonaispäästöt;
taakanjakosektorilla
3 198,6 kt CO2e
päästökauppasektorilla
4 431 kt CO2e.
(2019)
Jatkuva alenema kohti hiilineutraalia maakuntaa.

Pohjois-Pohjanmaan älykkään erikoistumisen seuranta ÄES


Seurantaindikaattorit:
Yrityskanta
Yritysten liikevaihto (mrd)
Vientiliikevaihto (indeksi 2015=100)
Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä
PRH:een tehdyt patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta

TKI-rahoituksen seuranta ÄES-painopisteittäin:
• Uudistuva ja osaava Suomi 2021–2027 rahoitus
• Horisontti Eurooppa -ohjelman kautta kotiutettava EU:n TKI-rahoitus
• BusinessFinlandin rahoitus