Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Pohjois-Pohjanmaan tilanne- ja kehityskuva

Pohjois-Pohjanmaan tilanne- ja kehityskuva on liiton laatima analyysi nykytilasta ja muutoksen suunnasta. Tilanne- ja kehityskuvassa käsitellään väestönkehitystä, ympäristön kestävää kehitystä, alue- ja yhdyskuntarakennetta sekä liikenne- ja viestintäyhteyksiä, elinkeinoja ja TKI-toimintaa, työvoiman saatavuutta, osaamista ja sivistystä sekä osallisuutta ja hyvinvointia.

Pohjois-Pohjanmaan tilanne- ja kehityskuva 2024