Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava on lainvoimainen

Maakuntahallitus päätti 7.4.2008 käynnistää maakuntakaavan laatimisen Hanhikivenniemelle sijoittuvaa ydinvoimalahanketta varten. Pyhäjoen kunnanhallituksen ja Raahen kaupunginhallituksen sekä ydinvoimalaa suunnittelevan Fennovoima Oy:n esityksestä.

Hyväksyminen ja vahvistus

Hanhikiven ydinvoimamaakuntakaava hyväksyttiin maakuntavaltuuston kokouksessa 22.2.2010. Vahvistettiin ympäristöministeriössä 26.8.2010 (päätös n:o YM/2/5222/2010).

Valitukset ja kaava lainvoimaiseksi

Vahvistuspäätöksestä tehtiin korkeimmalle hallinto-oikeudelle kaksi valitusta. KHO hylkäsi valitukset päätöksellään 21.9.2011 ja ydinvoimamaakuntakaava on tullut kuulutusten jälkeen lainvoimaiseksi.

Pyhäjoen kunta ja Raahen kaupunki laativat Hanhikiven alueelle ydinvoimalahankkeen edellyttämät osayleiskaavat ja asemakaavat, joita on valmisteltu samanaikaisesti maakuntakaavan kanssa.

Kaava-asiakirjat

Kaavaselostus
Kaavakartta ja selvityskartta
Merkinnät ja määräykset

Kaavaehdotuksesta annetut lausunnot, muistutukset ja vastineet

7.12.2009
25.1.2010

Lausunnot

Natura-lausunnot:
Metsähallitus
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus: lausunto ja täydentävä lausunto

Selvitykset