Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Iijoen otva -hanke

Iijoen otva -hanke on päättynyt. Hankkeessa oli kolme päätavoitetta:

1. Yhteisen vesistövision muodostaminen
(vesistön kehittämisen kokonaisratkaisussa huomioidaan vesienhoito, kalatalous, vesitalous, alueiden käyttö ja elinkeinoelämä)

2. Vaelluskalakantojen palauttamisen ja Itämeren lohikannan turvaamisen edistäminen
(kalatierakentamisen edistäminen, kalastusjärjestelyjen edistäminen, smolttien alasvaellustutkimus)

3. Joen arvoa nostavien kehittämistoimenpiteiden edistäminen
(hankeideoiden kerääminen, uusien hankkeiden käynnistäminen)

Otva-hankkeen nimi liittyy vanhaan uittosanastoon. Otva tarkoitti toisesta päästä törmään kiinnitettyä ohjainpuuta, joka esti pölkkyjen tarttumista rantaan ja suman syntymistä. Hankenimenä Iijoen otva symboloi hankkeen tavoiteltua roolia Iijoen kehittämistyön ja vaelluskalojen sujuvammassa kulussa.

Hankkeen hallinnoija oli Pohjois-Pohjanmaan liitto. Osatoteuttajana toimi Luonnonvarakeskus. Vesistövisio-osuudesta vastasivat Pöyry Finland Oy, Akordi Oy ja Mapita Oy. 

Hankkeen päärahoittaja oli Euroopan unioni (ELY-keskus/EAKR). Muita rahoittajia olivat PVO-Vesivoima Oy, Oulun kaupunki, Iin kunta, Pudasjärven kaupunki, Taivalkosken kunta, Kuusamon kaupunki, Luonnonvarakeskus ja Pohjois-Pohjanmaan liitto.

Iijoen vaelluskalakantojen vahvistamista jatketaan Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020-2022.

Kesto: 15.10.2015-14.10.2018
Budjetti: 917 332 e
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto
Osatoteuttaja: Luonnonvarakeskus

Lisätietoja:
Mirko Laakkonen, projektipäällikkö
Puh: 040 685 4036
etunimi.sukunimi(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Iijoen otva -hankkeessa julkaistut tiedotteet

Hankesuunnitelma

Esiselvitys

Iijoen otva -hankkeen yleisesittely

Iijoen vesistövisio 2030

Iijoen otva -hankkeen vesistövisiotyön toimintamalli

Iijoen arvot -kyselyn tulokset

Prezi-esitys vesistövisiosta

Toimenpideohjelma Iijoen vesistövisoon

Hankeideat Iijoelle

Lisätietoja visioprosessista (Akordi Oy:n sivut)

Lohikalojen alasvaellus Iijoessa: Tutkimustuloksia ja alasvaellusreittien yleissuunnitelma

Kooste Iijokivarren kalastusjärjestelyistä

Linkki Iijoen otva -hankkeen Facebook-sivuille

Linkki Iijoen otva -hankkeen Twitter-sivuille

Raportti (ELY-keskus): Raasakan vanhan uoman pohjapadot lohen elinympäristönä