Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

inDemand-hanke

Digitaalisen terveydenhuollon inDemand-hanke

inDemand -hankkeessa luodaan uusi yhteistyömalli, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja, jotka avaavat yrityksille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Hankkeessa edistetään myös julkisen sektorin kykyä systemaattisesti tunnistaa kehittämistarpeitaan. Hankkeessa kehitettävä yhteistyömalli on uudentyyppinen. Siinä yhdistyvät julkisen sektorin kehittämistarpeet ja yritysyhteistyö. Haun kautta hankkeeseen valitut yritykset saavat rahoitusta ratkaisujen kehittämiseen.

Kansainvälinen yhteistyö

Yhteiskehittäminen on osa kansainvälisessä inDemand-hankkeessa luotavaa yhteistyömallia, jossa julkinen terveydenhuolto ja yritykset kehittävät yhdessä terveyteen liittyviä digitaalisia ratkaisuja. inDemand-hanketta rahoittaa EU:n Horizon 2020 Tutkimus- ja innovaatio-ohjelma ja sitä toteutetaan vuosina 2017-2020. Hankkeessa kehitettävää innovatiivista mallia toteutetaan Murcian, Pariisin ja Pohjois-Pohjanmaan alueilla.

Konsortio

inDemand-konsortio koostuu 11 organisaatiosta. Terveydenhuolto-organisaatioita ovat SMS ja FFIS Murciassa Espanjassa, RESAH Pariisin alueella ja Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri Pohjois-Pohjanmaalla. Julkiset rahoittajat ovat INFO, Paris Region Entreprises ja Pohjois-Pohjanmaan liitto. Yrityksiä tukevat TICBioMed, Medicen Paris Region ja BusinessOulu. Konsortiota täydentävät ERRIN ja Oulun yliopisto, jotka tukevat projektissa kehitettävän mallin levitystä ja metodologian käyttöönottoa.