Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

Koulutustaso

Kuvaus: Väestön koulutustasomittain 20 vuotta täyttäneelle väestölle (indeksipisteluku)

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, väestön koulutusrakenne

Vastavalmistuneiden työllistyminen

Kuvaus: Tutkinnon suorittaneiden (kaikki koulutusasteet) työllisten ja työllisten opiskelijoiden osuus (%) kaikista tutkinnon suorittajista vuoden kuluttua valmistumisesta. Pääasiallinen toiminta perustuu tilastovuoden lopun työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, koulutustilastot

Kokee harrastuspaikkojen sijaitsevan liian kaukana

Kuvaus: Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että nuorille sopivat harrastuspaikat sijaitsevat liian kaukana.

Aikasarja: 2021-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, kouluterveyskysely

Kiinteän laajakaistan (100 Mbit/s) saatavuus

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Liikenne- ja viestintävirasto Traficom