Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Saavutettava, alueiden vahvuuksien ja mahdollisuuksien Pohjois-Pohjanmaa

Koulutustaso


Koulutustasoa mitataan perusasteen jälkeen suoritetun korkeimman koulutuksen keskimääräisellä pituudella henkeä kohti. Esimerkiksi koulutustasoluku 246 osoittaa, että teoreettinen koulutusaika henkeä kohti on 2,5 vuotta peruskoulun suorittamisen jälkeen. Väestön koulutustasoa laskettaessa perusjoukkona käytetään 20 vuotta täyttänyttä väestöä.

Vastavalmistuneiden työllistyminen


Tutkinnon suorittaneiden (kaikki koulutusasteet) työllisten ja työllisten opiskelijoiden osuus (%) kaikista tutkinnon suorittajista vuoden kuluttua valmistumisesta. Pääasiallinen toiminta perustuu tilastovuoden lopun työssäkäyntitilaston ennakkotietoihin.

Kokee harrastuspaikkojen sijaitsevan liian kaukana


Indikaattori tuottaa tietoa niiden nuorten osuudesta (%), jotka ovat täysin samaa tai samaa mieltä siitä, että nuorille sopivat harrastuspaikat sijaitsevat liian kaukana. Kouluterveyskyselyn toteutetaan joka toinen vuosi.

Kiinteän laajakaistan (100 Mbit/s) saatavuus


Tilasto sisältää tiedot niiden kotitalouksien osuudesta, joille on saataville kiinteitä laajakaistaliittymiä. Vähintään 100-megabittiin yltävä kiinteä laajakaista toteutetaan yleisimmin valokuidun tai kaapelimodeemiyhteyden avulla. Tiedot päivitetään kerran vuodessa.