Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Merilohia ja -taimenia siirretään Iijoen vapaille osuuksille

Lehdistötiedote 1.6.2021

Kuva: Pohjois-Pohjanmaan liitto. Lohikalojen ylisiirto jatkuu Iijoella muutaman vuoden tauon jälkeen.

Iijokeen ja Livojokeen siirretään merilohia ja -taimenia kesän 2021 aikana. Ylisiirroilla tuetaan jokeen leimautuneiden lohikalakantojen syntymistä. Siirrettävien kalojen jälkeläiset lähtevät smoltteina vaellukselle muutamien vuosien päästä, jolloin niitä voidaan seurata Haapakoskella tehtävissä tutkimuksissa.

Kaupalliset kalastajat pyytävät lohet ja taimenet jokisuulta. Kalat kuljetetaan vesisäiliöissä autokuljetuksella voimalaitosten yläpuolisille vesialueille. Kaloja käsitellään mahdollisimman hellävaraisesti ja niiden stressaantumista välttäen. Siirrot keskeytetään veden lämpötilan noustessa 17 asteeseen.

”Tarkoituksena on siirtää enintään 200 lohta tai taimenta. Siirrot pyritään tekemään kesäkuun aikana ja tarpeen mukaan niitä jatketaan loppukesällä”, kertoo toimitusjohtaja Risto Tolonen Osuuskunta Team Kala:sta.

”Nyt tehtävien ylisiirtojen odotetaan tuottavan useita tuhansia smoltteja, mikäli siirrettävät kalat löytävät sopivan kutuparin ja lisääntymisalueet. Kunhan Raasakan kalatie saadaan rakennettua, voidaan ylisiirtoja tehostaa ja siirrettävien kalojen määriä kasvattaa”, jatkaa Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 projektipäällikkö Mirko Laakkonen Pohjois-Pohjanmaan liitosta.

Ylisiirtojen käytännön toteutuksesta vastaa Osuuskunta Team Kala. Ylisiirtolupa on Iijoen kalatalousalueella ja toimenpiteen mahdollistaa Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022.

Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 toimenpiteet ovat smolttien alasvaellusväylän rakentaminen Haapakoskelle, pienpoikasten istuttaminen, nousukalojen ylisiirrot, smolttien siirrot ja seuranta sekä Raasakan kalatien rakentamisen edistäminen. Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti on noin 2,2 miljoonaa euroa.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta, jossa parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Lisätietoja Iijoen vaelluskalahankkeesta 2020–2022: Mirko Laakkonen, projektipäällikkö, Pohjois-Pohjanmaan liitto, puh. 040 685 4036, mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi