Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Tuottavuus

Tuottavuuskasvu on ollut nopeaa Pohjois-Pohjanmaalla

Tuottavuudella on keskeinen rooli bruttokansantuotteen (BKT) kasvussa. Kun työpanos on Suomessa viime vuosikymmenellä pienentynyt, jää kasvu tuottavuuden ja pääoman kasvun varaan. Pohjois-Pohjanmaan liitto on teettänyt yhdessä 11 muun maakuntaliiton, Työ- ja elinkeinoministeriön ja Kuntaliiton kanssa tuottavuuden kehitystä maakunnissa tarkastelevan selvityksen. Tarkastelu perustuu Tilastokeskuksen aluetilinpidon tietoihin maakuntien toimialakohtaisen arvonlisän ja työtuntien kehityksestä vuosina 2000–2018. Vertailuissa keskitytään pääosin vuosien 2008–2018 väliseen aikaan, mutta vuosi 2000 on tuottavuusindeksien vertailuvuosi. Arvonlisä on deflatoitu vuoden 2000 hintatasoon kunkin toimialan ja maakunnan ominaisten hintaindeksien avulla.

Selvityksen mukaan työn tuottavuus yksityisellä sektorilla oli vuonna 2018 Pohjois-Pohjanmaalla noin 41 euroa työtuntia kohti, mikä oli maakunnista kuudenneksi korkein ja hieman koko maan tasoa korkeampi. Tuottavuuden tasoa nostaa Pohjois-Pohjanmaalla erityisesti jalostuksen korkea tuottavuus.

Työn tuottavuuden kasvu vuosina 2000–2018 oli Pohjois-Pohjanmaalla 34 %, kasvu oli maakunnista toiseksi suurinta heti Lapin (49 %) jälkeen. Lappi ja Pohjois-Pohjanmaa, Varsinais-Suomi sekä Pohjois-Karjala ovat maakuntia, joissa tuottavuuden kasvu on ylittänyt koko maan keskiarvon, muissa tutkimukseen osallistuneissa maakunnissa se jää alle keskiarvon.

Pohjois-Pohjanmaan toimialoista ainoastaan asuntojen vuokrauksen ja koulutuksen toimialojen tuottavuus on ollut koko maata korkeampi koko tarkasteluajanjaksolla. Jalostuksen tuottavuuskasvu vuodesta 2000 oli yli 50 prosenttia vuoteen 2008 mennessä, mistä se laski puoleen vuonna 2018. Yksityisen sektorin tuottavuuden kehitys on ollut nopeinta maa- ja metsätaloudessa, koulutuksessa, informaatiossa- ja viestinnässä, tukku- ja vähittäiskaupassa sekä jalostuksessa. Tarkasteluna tarkemmin jalostuksen toimialoja tuottavuuden kasvu on ollut nopeinta tekstiiliteollisuudessa, metallien jalostuksessa, sähkö- ja elektroniikkateollisuudessa sekä kulkuneuvojen valmistuksessa.

Pohjois-Pohjanmaan aluetaloudessa jalostuksen osuus maakunnassa on ollut poikkeuksellisen suuri, mutta se pienentyi 2010-luvulla kolmanneksella ja oli vuonna 2018 noin 30 prosenttia, minkä taustalla on elektroniikkateollisuuden rakennemuutos. Elektroniikkateollisuus on Pohjois-Pohjanmaalla elpynyt vuoden 2008 pudotuksesta, mutta toimialan tuottavuus on vielä reilusti alemmalla tasolla huippuvuosiin verrattuna.

Maakunnittaista tuottavuutta käsittelevän selvityksen toteutti Merit Economics Oy.

Maakuntien_tuottavuus_20211101 (muistio)

Lisätietoja selvityksestä antavat 

Tutkimus- ja kehittämispäällikkö Mikko Väisänen, puhelin 050 3366 524 

Erityisasiantuntija Ari Näpänkangas, puhelin 050 433 3950