Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Nuorisovaltuusto (POPnuva)

POPnuva tuo nuorten äänen maakunnan kehittämiseen

Pohjois-Pohjanmaan liitossa on toiminut Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen nuorisovaltuusto, POPNUVA. Toiminta on ollut laaja-alaista ja monipuolista. POPnuvan tavoitteena on edustaa nuoria maakunnan suunnittelussa ja kehittämisessä sekä tuoda esiin nuorten ajatuksia maakunnan toimielinten käsittelyyn ilman puoluepoliittisia tai uskonnollisia sidonnaisuuksia. Tarkoituksena on mm. tuoda maakuntatason päätöksenteko ja maakunnan kehittäminen lähemmäksi pohjoispohjalaisten nuorten arkea sekä saada nuoret laajemmin osallistumaan vaikuttamistyöhön. Jäsenillä on useita eri tahojen alaisia edustus- ja asiantuntijatehtäviä sekä ohjausryhmäjäsenyyksiä. 

Laki hyvinvointialueista (611/2021) 32§ määrittelee, että aluehallituksen on asetettava nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi hyvinvointialueen nuorisovaltuusto tai vastaava nuorisoryhmä. 

Koska päällekkäisiä toimielimiä ei ole tarkoituksenmukaista ylläpitää, siirrettiin POPNUVA hyvinvointialueelle 1.1.2023 alkaen. Pohjois-Pohjanmaan liiton ja Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisellä yhteistyösopimuksella mahdollistetaan maakuntaliiton ja hyvinvointialueen välinen yhteistyö nuorten asioihin liittyen sekä POPNUVA:n laaja-alaiset toimintaedellytykset myös jatkossa. 

Kannanotto 31.5.2024: Barentsin alueen nuorisoyhteistyön toimintaedellytysten turvaaminen

Linkki Pohteen virallisille Nuorisovaltuuston sivuille

Lisätietoja:
Strategiapäällikkö Ilpo Tapaninen, puhelin 050 301 7546 tai sähköpostitse.