Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages
Yleiskuva mäntymetsästä.

POPilmasto – tilannekuva

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotavoitteita käsittelevä tilannekuvatyöpaja pidettiin Oulussa 11.3.2020. Kiitos kaikille mukana olleille!

Useita kuvia sisältävä kuvakollaasi ilmastotyöpajasta.

Maakuntahallitus päätti viime vuoden alussa, että vuodelta 2010 ja 2012 olevat ilmasto- ja energiastrategia päivitetään yhteiseksi ilmastotavoitteita ja toimenpiteitä määrittäväksi ilmastotiekartaksi. Laaja-alaisen valmistelutyön tueksi haettiin EAKR-ohjelmasta kehittämishankerahoitusta Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselta. Pohjois-Pohjanmaan liitto koordinoi POPilmastohankkeellaan tätä vuoden lopussa valmistuvaa tiekarttatyötä.

Maakunnan ilmastotavoitteet rakentuvat tutkittuun tietoon ja työ tehdään laajassa yhteistyössä eri toimijoitten kanssa. Keskeisenä yhteistyökumppanina on muun muassa Kohti hiilineutraaleja kuntia ja alueita CANEMURE-hanke, jota Pohjois-Pohjanmaalla koordinoi Oulun ammattikorkeakoulu.

Tiekarttaprosessin ytimen muodostavat kolme päätapahtumaa. Työpaja I luo perustan työlle, toisessa työpajassa huhtikuussa kirkastetaan tavoitteet ja toukokuun kolmannessa työpajassa ollaan jo ratkaisuissa.

Työpajaan I on tiiviisti paketoitu nykytila ilmastotyössä: ilmastotyötä ohjaavien ryhmien näkemykset, tietoa maakunnan kolmenkymmenen kunnan tilanteesta sekä yleisestä toimintaympäristöstä esityksissä ja paneelikeskustelussa.

Päivän työryhmissä olivat edustettuina alueelliset ohjelmat – metsä-, maatalous- ja liikennesektorit sekä maankäyttö, kaavoitus ja energia. Eri tahojen pitkäaikainen työ ja kokemus sekä vaikuttamisen mahdollisuudet hyödynnetään ilmastotavoitteiden asettelussa. Tilaisuuden yhtenä tavoitteena oli vahvistaa yhteistyöverkostoa ja lisätä tiedon kulkua.

Samalla, kun maakuntahallitus päätti ilmasto- ja energiatavoitteet päivittämisestä, se perusti kaksivuotisen neuvottelukunnan ohjaamaan tätä työtä. Neuvottelukunnassa ovat edustettuina Pohjois-Pohjanmaan liitto, keskeiset sidosryhmät ja maakuntahallitus, jonka puheenjohtaja Matias Ojalehto on myös neuvottelukunnan puheenjohtaja.

Projektipäällikkö Ritva Isomäki kysyi puheenjohtaja Ojalehdolta1.   Mikä rooli ilmastotyön neuvottelukunnalla on ja miksi Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee oman ilmastostrategian?  2. Suomen tavoite on olla hiilineutraali vuonna 2035. Se vaatii nopeita toimenpiteitä kaikilla sektoreilla. Millainen on Pohjois-Pohjanmaa vuonna 2035 ja miten kuvailemaasi päämäärään on päästy?  Mitä konkreettista Pohjois-Pohjanmaalla ollaan valmiita tekemään tarvittavien muutosten vauhdittamiseksi?  3. Neuvottelukunta on yhdessä Canemuren alueellisen yhteistyöryhmän kanssa kokoontunut kolme kertaa. Mitkä ovat neuvottelukunnan terveiset työpajalle? Mikä voisi olla Pohjois-Pohjanmaalla perusta ilmastotyössä ja minkä muutoksen haluaisit nähdä jo kolmen vuoden päästä?

Kuuntele Ojalehdon vastaukset ja aamupäivän esitykset ja paneelikeskustelu

OHJELMA JA ESITYKSET

Avaus ja tervetuloa: Ritva Isomäki, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja maakuntahallituksen puheenjohtaja Matias Ojalehto

Toimintaympäristö: tavoitteet ja mahdollisuudet, Janne Hietaniemi, Solved

EU:n tuomat mahdollisuudet kestävälle kasvulle,Tanja Lepistö, Itä- ja Pohjois-Suomen EU-toimisto 

Maakunnan kasvihuonekaasupäästöt kunnittain ja sektoreittain, katsaus kuntien päästövähennystoimenpiteisiin, laskentaperusteet, Santtu Karhinen, SYKE ja analyysi, Susanna Kiviniemi, AFRY

Kolmen logon sarja: Ely-keskus, vipuvoimaa EU:lta, Euroopan unioni.