Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Vesivoiman kulttuuriperintö

Vesivoiman kulttuuriperintö -hankkeessa (VekuVaku) nostetaan esiin Oulujoen vesistön ja Luulajajoen voimalaitokset ja niiden yhdyskunnat kulttuuriperintönä ja monipuolisena voimavarana. Rajat ylittävän yhteistyön ansiosta pohjoisten jokien voimalaitosrakentamisen kulttuuriperintö täsmentyy, tulee tunnetuksi ja vahvistaa paikallisten yhteisöjen identiteettiä.

Hanke toteutetaan pohjoispohjalaisten ja norrbottenilaisten toimijoiden yhteistyönä 1.1. 2019-30.9.2022. Pohjois-Pohjanmaan liitto on hankkeen päätoteuttaja ja Region Norrbotten toinen toteuttaja. Yhteistyötahoja ovat muun muassa Kainuun liitto, Arkkitehtuurimuseo, Oulun yliopisto, Norrbottenin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan museot, alueen energiayhtiöt (Oulun Energia, Fortum Power and Heat Oy, Kainuun Voima Oy, Loiste Oy, UPM-Kymmene Oyj, Vattenfall), Kainuun Nuotta ry, Metsähallitus, Rokua UNESCO Global Geopark, VisitFinland, kylä- ja kotiseutuyhdistykset sekä vesistöjen kunnat, niiden lukiot ja oppilaitokset. Kolme ja puolivuotta kestävän Interreg Pohjoinen -ohjelmasta rahoitetun hankkeen kustannusarvio on 994 677 euroa. 

Hankkeen toiminnasta ja tuloksista enemmän hankkeen omilta verkkosivuilta (vekuvaku.eu).

Lataa itsellesi hankkeessa toimitettu julkaisu: Tarinoita Oulujoen vesistön voimalaitoskylistä ja rantatörmiltä (toim. Salla Marjakangas) (pdf).

Interreg Pohjoinen -ohjelman logo