Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022

Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022 rakennetaan smolttien alasvaellusväylä ja kiinniottolaite Haapakoskelle, seurataan ja ylisiirretään merilohia ja -taimenia sekä istutetaan pienpoikasia. Lisäksi edistetään Raasakan kalatien rakentamisen käynnistämistä.

Hanketta toteuttavat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto, Iijoen kalatalousalue, Metsähallitus, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus sekä Luonnonvarakeskus.

Hanke on saanut rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.

Kesto: 8.6.2020-30.10.2022
Budjetti: n. 2,2 milj. euroa
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mirko Laakkonen
puh. 040 685 4036
mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeessa julkaistut tiedotteet

Lisätietoa smolttien alasvaellusratkaisuista Haapakoskella

YouTube-video: Iijoen Haapakosken smolttien alasvaellusreitti

YouTube-video: Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022, lohen ja taimenen sähkökoekalastus