Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022

Iijoen vaelluskalahanke 2020–2022 oli alueellisesti ja valtakunnallisesti tärkeä vaelluskalahanke. Hankkeessa rakennettiin Iijoen Haapakoskelle Suomen ensimmäinen smolttien alasvaellusväylä. Haapakosken smolttien alasvaellusväylän toimivuudesta saatavaa tietoa voidaan hyödyntää Iijoen lisäksi myös muilla rakennetuilla joilla sekä Suomessa että ulkomailla.  

Iijoen vaelluskalahankkeen 2020–2022 toimenpiteet olivat: Haapakosken smolttien alasvaellusväylän ja kiinniottolaitteen rakentaminen, smolttien ohjausrakenteen modifiointi, smolttien seuranta, nousukalojen ylisiirrot, pienpoikasten istuttaminen, istutusten tuloksellisuuden seuranta sähkökoekalastuksin sekä Raasakan voimalaitospadon kalatien rakentamisen edistäminen.

Hankkeessa viestittiin laajasti Iijoen vaelluskalatoimenpiteistä ja valmisteltiin tarvittavia jatkotoimenpiteitä tuleville vuosille kuten Lohi Iijokeen -hanke. Iijoen vaelluskalahankkeessa 2020–2022 jatkettiin sidosryhmien laajaa ja hyvin toimivaa yhteistyötä.  

Hanketta rahoittivat PVO-Vesivoima Oy, Lapin ELY-keskus, maa- ja metsätalousministeriö, Ii, Oulu, Pudasjärvi, Taivalkoski, Kuusamo, Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Iijoen kalatalousalue. Lisäksi virkatyönä hankkeeseen osallistuivat Metsähallitus ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Hankkeen toteutuksessa oli mukana myös Luonnonvarakeskus. Hanketta koordinoi Pohjois-Pohjanmaan liitto. Hankkeen kokonaisbudjetti oli noin 2,25 miljoonaa euroa.

Hanke sai rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta. Ohjelmalla parannetaan vaelluskalojen elinolosuhteita ja pyritään palauttamaan vaelluskalakantojen luontaista lisääntymistä Suomen virtavesissä.


Kesto: 15.6.2020-31.10.2022
Budjetti: n. 2,25 milj. euroa
Hallinnoija: Pohjois-Pohjanmaan liitto

Lisätietoja:
Projektipäällikkö Mirko Laakkonen
puh. 040 685 4036
mirko.laakkonen(at)pohjois-pohjanmaa.fi

Hankkeessa julkaistut tiedotteet

Lisätietoa smolttien alasvaellusratkaisuista Haapakoskella

YouTube-video: Iijoen Haapakosken smolttien alasvaellusreitti

YouTube-video: Iijoen vaelluskalahanke 2020-2022, lohen ja taimenen sähkökoekalastus