Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

POPilmasto – selvitykset

Pohjois-Pohjanmaalla ilmastotyössä tärkeitä teemoja ovat maatalous, liikenne ja turpeen energiakäyttö. Teemoista on nyt laadittu tarkennetut selvitykset, jotka huomioidaan ilmastotiekartan ja sen askelmerkkien laadinnassa.

Selvityksessä on tuotettu numeerista tietoa
‒ biojakeiden ja sivuvirtojen kestävästä hyödyntämisestä,
‒ toimenpiteiden ilmastovaikutuksista,
‒ kustannus- ja tuottovaikutuksista sekä
‒ potentiaalista Pohjois-Pohjanmaalla.

Pohjois-Pohjanmaan maataloudelle muodostettiin kolme päästöskenaariota.

Selvityksen avulla on mahdollista arvioida ensirekisteröityjen ajoneuvojen käyttövoimajakauman vaikutusta tieliikenteen hiilidioksidipäästöihin vuoteen 2040 asti.

Selvityksessä on tarkasteltu turpeen osalta vuoteen 2035 saakka
− nykyiset käyttökohteet ja muutokset kulutuksessa erilaisissa markkinatilanteissa,
− muutosten vaikutukset turvetta korvaavien biomassajakeiden käyttöön, biomassan riittävyyteen ja vaikutukset biomassan hankintaketjuihin,
− muutosten vaikutukset kasvihuonekaasupäästöihin maakunnan alueella.