Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Säädökset ja ohjeita

Suomen lainsäädäntö

Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista 7/2014
Laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista annetun lain (7/2014) muuttamisesta 140/2015

Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta 8/2014
Laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta annetun lain (8/2014) muuttamisesta 141/2015

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)

Valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)
MUISTIO asetuksesta 357/2014

Valtioneuvoston asetusrakennerahastoista osarahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (358/2014)
MUISTIO asetuksesta 358/2014

Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016
Valtionavustuslaki 688/2001

Komission asetukset

Yleisasetus 1303/2013
EAKR-asetus 1301/2013


Ohjeita ohjelmakaudelle 2014-2020

Koronavirusepidemian vaikutuksista rakennerahastotoimintaan Pohjois-Pohjanmaan liiton rahoittamissa EAKR-hankkeissa

– EAKR-hankkeiden aloituspalaveri 3.6.2020
Yhteishanke 9.1.2020
Flat rate 15 %, 5.12.2019
Flat rate 24 %, 5.12.2019
Kertakorvaus – Lump sum, 8.7.2014
Tosiasiallisesti aiheutuneiden suorien kustannusten malli, 20.4.2017

Viestintäohje rakennerahastohankkeille