Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Luottamushenkilöpalkkiot ja ohjeita

Luottamushenkilöpalkkioiden maksupäivät ovat 30.4., 31.7., 31.10. ja 31.12.

Palkkalaskelma löytyy verkkopankista. Palvelun toimittaja on Ropo Capital.

Luottamushenkilöiden palkkioiden ja korvausten perusteet on esitetty osana hallintosääntöä (§ 132 – 142).

Matkalasku ja ansionmenetyksen/kustannusten korvaushakemus lähetetään sähköpostitse osoitteeseen anu.paasikivi@pohjois-pohjanmaa.fi tai postitse Pohjois-Pohjanmaan liitto, Poratie 5 A, 90140 OULU

Matkalaskulomake

Ansionmenetyskorvauslomake

Työnantajan menetys ansionmenetyksestä

Pohjois-Pohjanmaan liiton ohjeessa lahjoista, edustamisesta ja vieraanvaraisuudesta kerrotaan, mitä seikkoja kuntayhtymän henkilöstön ja luottamushenkilöiden on otettava huomioon lahjoista, edustamisesta ja vieraanvaraisuudesta sidosryhmäyhteistyössä tai muussa toiminnassa.