Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Tilastot

Tietopaketti TE2024-uudistuksen tueksi

Tietopaketti tarjoaa yhdenmukainen tietopohjan kaikille kunnille TE-palvelut 2024 -valmistelun tueksi. Tietopaketin avulla ei kuitenkaan pystytä vastaamaan jokaiseen yksittäiseen kysymykseen. Tarkentavat kysymykset mm. kunnan työnhakija- tai työpaikkarakenteesta, hankintasopimuksista tai koulutusten tavoiteammateista voi esittää Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle. Valtaosa tietopaketissa esitellyistä tiedoista pohjautuu vuoden 2021 keskiarvoihin. Tilastokeskuksen, KELA:n ja sote-sektorin tietojen osalta tarkasteluun on otettu ajantasaisin tieto.

TEPA24 kuntien tietopakettien lukuohje

TEMn kuntien TEPA24 toimeenpanon tueksi laatima tietopaketti (exel)

Alla oleva raportin tiedot on muokattu TEM:n TE-palvelut 2024 siirtymävaiheen valmistelun tueksi laatiman tietopaketin tietojen mukaan. Tiedot on ryhmitelty Pohjois-Pohjanmaan maakunnan työllisyyden kuntakokeilualueiden mukaan, seutukunnittain niiltä alueilta, jotka eivät kuulu työllisyyden kuntakokeilualueisiin. Tietoja voi tarkastella myös kuntakohtaisesti. Tiedot päivitetään tuoreempien tietojen ilmestyttyä.

Voit avata raportin suuremmaksi harmaan Microsoft Power BI -alapalkin oikeassa reunassa olevasta nuolipainikkeesta ”Avaa koko näytön tilassa”.


Työllisyysalueet 1.1.2025 alkaen

Valtioneuvosto vahvisti lopulliset 45 työllisyysaluetta helmikuussa 2024. Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun alueelle työllisyysalueita tulee neljä.

TEPA2024 -tietopaketin tiedot on ryhmitelty alle tulevien Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun työllisyysalueiden mukaan.


Työnvälitystilastot

Työnvälitystilastossa seurataan kuukausittain työttömyyden, lyhennetyllä työajalla olevien ja avoimien työpaikkojen määrän kehitystä. Työnvälitystilastossa käytetään kuukauden lopun viimeisen työpäivän (laskentapäivän) poikkileikkaustietoa tai tilastointikauden kertymää kuukaudelta. Työnvälitystilasto perustuu TE-toimistojen asiakasrekisterin tietoihin. Tietolähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, Työnvälitystilasto.