Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

Kansainvälisesti houkutteleva ja menestyvä Pohjois-Pohjanmaa

Muuttoliike

Kuvaus: Kuntien välinen nettomuutto on kuntien välisen tulomuuton ja kuntien välisen lähtömuuton erotus. Maakuntatasolla maakuntien välisen tulomuuton ja lähtömuuton erotus.

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, muuttoliike

Rekisteröidyt yöpymiset Pohjois-Pohjanmaalla ja kansainvälisten matkailijoiden osuus yöpymisistä

Kuvaus: Tiedot kerätään kuukausittain majoituspalveluja tarjoavilta majoitusliikkeiltä, joissa on vähintään 20 vuodepaikkaa tai sähköpistokkeella varustettua matkailuvaunu/-autopaikkaa sekä retkeilymajoilta.

Aikasarja:

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde:

Ulkomaalainen työvoima

Kuvaus:

Aikasarja: 2018-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, Työssäkäyntitilasto

Ulkomaalaisten työttömyysaste

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Työ- ja elinkeinoministeriö, työnvälitystilasto

Ensisijaisia hakijoita / aloituspaikka korkeakouluihin

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Vipunen

KV-opiskelijoiden määrä

Kuvaus:

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Vipunen (lukio, ammatillinen, ammattikorkea, yliopisto)

Kv-opiskelijoiden työllistyminen 1 v. tutkinnon jälkeen

Kuvaus:

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Vipunen (ammattikorkea, yliopisto)

Pohjois-Pohjanmaan T&K-menot ja T&K-henkilöstön määrä (ÄES)

Kuvaus: Tutkimus- ja kehittämistoiminnan menot sisältävät palkkausmenot, ostetut palvelut, muut käyttömenot sekä investointi- ja hankintamenot. Tutkimus- ja kehittämistoiminnalla tarkoitetaan systemaattista toimintaa tiedon lisäämiseksi ja tiedon käyttämistä uusien sovellusten löytämiseksi. Kriteerinä on, että toiminnan tavoitteena on jotain oleellisesti uutta. Tutkimus- ja kehittämistoimintaan sisällytetään perustutkimus, soveltava tutkimus sekä kehittämistyö (joka täyttää edellä mainitut kriteerit).

Aikasarja: 2019-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: Tilastokeskus, tutkimus- ja kehittämistoiminta

PRH:een tehdyt patenttihakemukset Pohjois-Pohjanmaalta

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: PRH, patentit

Pohjois-Pohjanmaan lentoasemien matkustajamäärä

Kuvaus:

Aikasarja: 2020-

Päivitetty: 8.10.2021

Tietolähde: