Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Alueelliset resurssivirrat

Pohjois-Pohjanmaan alueellisia resurssivirtoja koskeva selvitys on valmistunut. Selvityksen laativat Ramboll Finland Oy ja Luonnonvarakeskus.

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat (Pohjois-Pohjanmaan liiton julkaisu B:99)

Hankkeen loppuseminaarin 11.4. esitysaineisto

Pohjois-Pohjanmaan alueelliset resurssivirrat -hankkeella edistetään Pohjois-Pohjanmaan alueellisten materiaalivirtojen tehokkaampaa ja kestävämpää hyödyntämistä. Tavoitteena on muodostaa kokonaiskuva alueen luonnonvarojen ja muiden materiaalien käytöstä sekä tunnistaa mahdollisuudet tehostaa resurssien käyttöä, lisätä myönteisiä vaikutuksia talouteen sekä vähentää materiaalien käytön ympäristövaikutuksia. Alueellisten kokonaistarkastelujen ohella tarkastellaan erikseen energiatoimialaa ja kahta case-hanketta.

Hanke muodostuu kolmesta työpaketista

Työpaketti 1: Aluetalouden nykytilan kuvaus sekä materiaalitaseet
–   Pohjois-Pohjanmaan aluetalouden nykytila ja materiaalitase, resurssitehokkuutta kuvaavat tunnusluvut, merkittävimmät materiaalien käytön tehostamisen mahdollisuudet
–   Raahen seudun sekä Oulun Eteläisen alueen aluetalouden nykytila ja materiaalitaseet

Työpaketti 2: Resurssivirtamallin pilotointi – energiatoimialalla tapahtuvien muutosten vaikutusten mallintaminen koko maakunnan tasolla
–   Uuden energiantuotannon vaikutukset alueellisiin resurssivirtoihin koko maakunnan alueella (mm. tuulivoima, muu uusiutuvan energia hajautettu ja keskitetty hyödyntäminen, muutokset polttoaineiden käytössä) – muutosten ennakointi ja vaikutukset

Työpaketti 3: Yksityiskohtaiset tarkastelut kahden case-hankkeen osalta
–   Ydinvoimalahankkeeseen liittyvien resurssivirtojen kartoitus ja vaikutukset
–   Noin 10 voimalan tuulipuistohankkeeseen liittyvien resurssivirtojen kartoittaminen ja vaikutukset

Hankkeen tuloksena ovat selvitykset Pohjois-Pohjanmaan alueellisista materiaalivirroista, Raahen seudun/Oulun Eteläisen alueen materiaalivirroista sekä uuden energiatuotannon vaikutuksista alueellisiin resurssivirtoihin.

Hankkeen kesto on 1.2.2017–30.6.2018 ja sille on myönnetty rahoitus Euroopan aluekehitysrahastosta. Muita hankkeen rahoittajia ovat Pohjois-Pohjanmaan liitto, Raahen seutukunnan kehittämiskeskus, BusinessOulu, Ylivieskan seutukuntayhdistys, Nivala-Haapajärven seutu NIHAK r.y. sekä Haapavesi-Siikalatvan kehittämiskeskus.

Hankebudjetti: 143 830 €, josta EAKR:n ja valtion rahoitusosuus 100 681 €.
Hankkeen päätoteuttaja on Pohjois-Pohjanmaan liitto ja osatoteuttajana Raahen seudun yrityspalvelut.