Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

Bio- ja kiertotalous

Pohjois-Pohjanmaan vahvuuksia ovat runsaat biomassavarannot ja niihin liittyvä perustuotanto, puhdas maaperä, vesi ja arktisen tuotannon edut, sekä toimivat kuljetusyhteydet. Biotalous muodostaa merkittävän osan Pohjois-Pohjanmaan liiketoiminnasta ja hyödyttää maakuntaa monipuolisesti. Keskeisimmät alat ovat maa- ja metsätalous, kemiallinen ja mekaaninen metsäteollisuus sekä elintarviketeollisuus.

Biotalous on nopeasti kehittyvä ala ja biotalouden toimintaympäristö on muuttumassa voimakkaasti. Maakunnassa ja sen lähialueilla on vireillä suuria biotaloushankkeita sekä biojalostuksen raaka-ainepohjan muutoksia. Samalla tutkimustiedon lisääntyminen ja uudet innovaatiot avaavat uusia jalostusmahdollisuuksia ja edellytyksiä uudelle yritystoiminnalle. Maakunnan biotalouden kehittämisstrategia vuodelta 2015-2020 päivitettiin laajassa yhteistyössä PPBIO-hankkeessa vuonna 2019.

Pohjois-Pohjanmaalla bio-ja kiertotalous toimii ilmastotyön perustana 2021 (Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata 2021-2030). Hiilineutraalisuus edellyttää siirtymää uusiutumattomista raaka-aineista uusiutuviin raaka-aineisiin ja resurssitehokkuuteen. Alueen yritykset, osaajat ja tki-organisaatioiden panostukset toimialaan sekä yhteistyö luovat mahdollisuuksia biotaloudessa monipuolisen Pohjois-Pohjanmaan menestymiseen myös globaalien ratkaisujen tarjoajana.

Lisätiedot:

Erityisasiantuntija Ritva Isomäki, puh. +358 40 685 4026