Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

JTF-rahasto ja oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma

JTF-rahasto ja Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelma

EU:n alue- ja rakennepolitiikan ohjelmakaudella 2021-2027 otetaan käyttöön EAKR- ja ESR+ -rahastojen rinnalle uusi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston, JTF (Just Transition Fund). JTF-rahastolla on oma toimintalinjansa Uudistuva ja osaava Suomi 2021-2027-ohjelmassa.

Suomessa JTF-rahoitus kohdistetaan turpeen energiakäytön vähentämisestä syntyviin sosioekonomisiin haasteisiin ja aluetaloudellisiin vaikutuksiin.

Pohjois-Pohjanmaan on yksi Suomen merkittävimmistä turvemaakunnista. Pohjois-Pohjanmaalla toimiala työllisti v. 2020 n. 470 htv. Päästöoikeuksien hinnan pysyessä korkealla tasolla Pohjois-Pohjanmaan energiaturpeen kulutuksen ja tuotannon arvioidaan loppuvan lähes kokonaan vuoteen 2025 mennessä, ja kokonaan v. 2030 mennessä.

JTF-rahoitteisia toimenpiteitä ei rajata pelkästään turvealueisiin. Oleellista on, että toimenpiteiden hyöty suuntautuu turvetoimialan välittömien tai välillisten haittojen vaikutusalueeseen. Elinkeinojen monipuolistamisen toimenpiteet kohdistuvat pääosin turvetoimialan ulkopuolisille sektoreille.

Valtioneuvoston linjauksen mukaisesti Pohjois-Pohjanmaalle kohdennetaan 119,4 milj. € JTF-rahoitusta. Rahasto on 33,5 % maakunnan EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahoituksesta. Rahoittajina toimivat Pohjois-Pohjanmaan liitto ja Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus. Koko Suomen JTF+valtio -rahoituksen määrä on 644 milj. €.

JTF-rahoitus tullaan käyttämään maakunnassa Pohjois-Pohjanmaan oikeudenmukaisen siirtymän suunnitelman mukaisesti. JTF-rahaston toimeenpano käynnistyy huhtikuussa 2023.

Lisätietoja: kehittämispäällikkö Päivi Keisanen, etunimi.sukunimi@pohjois-pohjanmaa.fi, p. 050 431 0605.