Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

POPIlmastotiekartta ja sen toimeenpano

Pohjois-Pohjanmaan maakuntahallitus hyväksyi maakunnan ilmastotiekartan 15.2.2021. Se on POPIlmasto-hankkeen päätulos.

Ilmastotiekartan voit ladata suomeksi ja englanniksi:

Pohjois-Pohjanmaan ilmastotiekartta 2021-2030 – Kohti hiilineutraalia Pohjois-Pohjanmaata
Northern Ostrobothnia Climate Roadmap 2021-2030

Tiiviinä tarinana löydät ilmastotiekartan täältä suomeksi ja englanniksi.

Ilmastotavoitteet saavutetaan yhteistyössä. Ilmastotiekartan toimeenpanoon panostetaan aktiivisesti monin eri toimin.
Ilmastotyötä ohjaavat ryhmät ja hankkeessa luotu yhteistyöverkosto jatkavat toimintaansa.

Osana tiekarttaa olevat 11.3.2020 työpajan tallenteet


Matias Ojalehto, maakuntahallituksen pj., vastaa:

Miksi Pohjois-Pohjanmaa tarvitsee oman ilmastotiekartan ja neuvottelukunnan työtä ohjaamaan


Jokainen strategia tarvitsee määrätietoisen vision – Millainen on Pohjois-Pohjanmaa vuonna 2035?