Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

AKKE lainsäädäntö, lomakkeet ja ohjeet

Aluekehityslainsäädäntö on muuttunut syksyllä 2021. Tälle sivulle on koottu sekä uusien että vanhojen lakien mukaisten AKKE-hankkeiden lainsäädäntö, lomakkeet ja ohjeistus.

1.9.2021 jälkeen vireille tulleet hankkeet pohjautuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin

Ohjelmakautta 2021‒2027 koskevat lait alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) tulivat voimaan 1.9.2021.

  • laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (=toimeenpanolaki) (756/2021)
  • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (=toimeenpanoasetus) (797/2021)
  • laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (=rahoituslaki) (757/2021)
  • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (=rahoitusasetus) (867/2021)
  • valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (=tukikelpoisuusasetus) (866/2021). (Tukikelpoisuusasetusta ei suoraan sovelleta AKKE-varoihin.)

Lomakkeet ja ohjeet:

AKKE Ohje (päivitetty 5 2022)

AKKE rahoitushakemuslomake

AKKE tehtävänkuvauslomake (päivitetty 10/2022)

AKKE yhteishankkeen taustalomake (PDF)

AKKE yhteishankkeen taustalomake (word)

AKKEohje 2022 (12 2021)

AKKE/AIKO maksatushakemus (6.10.2022)

AKKE/AIKO maksatushakemus (word) (10/2022)

AKKE työajanseuranta

AKKE hankkeen julkinen tiivistelmä

Tarvittaessa toimitetaan myös liitteet B1 palkat ja B2 lomapalkat. Liitteiden täyttöohjeet: täyttöohje B1 ja täyttöohje B2

Tarvittaessa toimitetaan myös hankintaselvityslomake

Ennen 1.9.2021 vireillä olleet hankkeet pohjautuvat seuraaviin lakeihin ja asetuksiin

  • laki alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (7/2014)
  • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja rakennerahastotoiminnan hallinnoinnista (356/2014)
  • laki alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (8/2014)
  • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja rakennerahastohankkeiden rahoittamisesta (357/2014)

Rahoituslain siirtymäsäännöksen 84 § mukaisesti ennen uuden rahoituslain voimaantuloa myönnettyyn tukeen sovelletaan tuen myöntämisajankohtana voimassa olleita säännöksiä koko hankkeen elinkaaren ajan. ”Vanhoja” lakeja sovelletaan niiden hankehakemusten käsittelyyn ja hankkeisiin koko elinkaaren ajan, jos hakemus on tullut vireille liitossa viimeistään 31.8.2021

Hallinnoinnista yksityiskohtaisemmin AKKE-ohjeessa (ennen 1.9.2021 haetut hankkeet). 

Linkit:

AKKE-ohje

AKKE–maksatushakemus

Henkilöstöluettelo

Rahoitusta ohjaavat lait, säädökset

Tarvittaessa toimitetaan myös liitteet B1 palkat ja B2 lomapalkat. Liitteiden täyttöohjeet: täyttöohje B1 ja täyttöohje B2

Tarvittaessa toimitetaan myös liite F, hankintaluettelo