Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Search in posts
Search in pages

AKKE lainsäädäntö, lomakkeet ja ohjeet

Tälle sivulle on koottu AKKE-hankkeiden lainsäädäntö, lomakkeet ja ohjeistus.

Ohjelmakautta 2021‒2027 koskevat lait alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (toimeenpanolaki) sekä alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (rahoituslaki) tulivat voimaan 1.9.2021.

  • laki alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (=toimeenpanolaki) (756/2021)
  • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan toimeenpanosta (=toimeenpanoasetus) (797/2021)
  • laki alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (=rahoituslaki) (757/2021)
  • valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisen ja Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan hankkeiden rahoittamisesta (=rahoitusasetus) (867/2021)
  • valtioneuvoston asetus Euroopan unionin alue- ja rakennepolitiikan rahastoista rahoitettavien kustannusten tukikelpoisuudesta (=tukikelpoisuusasetus) (866/2021). (Tukikelpoisuusasetusta ei suoraan sovelleta AKKE-varoihin.)

Lomakkeet ja ohjeet:

Hankinnoista toimitetaan myös hankintaselvityslomake

Tarvittaessa toimitetaan liitteet B1 palkat ja B2 lomapalkat. Liitteiden täyttöohjeet: täyttöohje B1 ja täyttöohje B2