Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

Interreg Aurora

Interreg Aurora -ohjelma on Suomen, Ruotsin ja Norjan pohjoisten alueiden yhteinen ohjelma.

Aurora-ohjelma laajenee vuonna 2024. Ohjelman kaksi uutta maakuntaa ovat Pohjois-Karjala ja Kainuu. Auroran ohjelma-asiakirja löytyy tästä!

Ohjelman esittelydiasetti, joka perustuu tilanteeseen 14.12.2021 löytyy täältä.

Interreg Aurora -ohjelma-alue kattaa vuodesta 2024 alkaen Pohjois-Suomessa seitsemän maakuntaa, Pohjois-Pohjanmaa, Lappi, Keski-Pohjanmaa, Kainuu, Pohjois-Karjala, Pohjanmaa ja Etelä-Pohjanmaa. Ohjelman kieli on englanti. Ohjelma on rakennettu kolmen teeman varaan: älykäs Eurooppa, vihreä Eurooppa ja sosiaalinen Eurooppa. Sosiaalinen Eurooppa-teeman sisällä prioriteetteina ovat matkailu ja kulttuuri sekä koulutusyhteistyö.

Interreg Auroran hallintoviranomaisena toimii Norrbottenin läänihallitus Ruotsissa. Sen sihteeristön jäsenistä kaksi työskentelee Suomessa, Pohjanmaan ja Lapin liitoissa. Anna-Mari Auniolalta Lapin liitossa saa apua ohjelmaan ja rahoitushakuihin liittyvissä kysymyksissä. Kansallista vastinrahoitusta myöntää Suomessa Lapin liitto.

Seuraava ohjelman hakukierros avataan helmikuussa 2024. Lisätietoa Suomen hyväksymistä Interreg-ohjelmista TEM:n sivulla https://tem.fi/paatos?decisionId=0900908f807548ae

Ohjelman rahoitus koostuu EAKR-osuudesta, joka on 93,8 miljoonaa euroa, kansallisesta vastinrahoituksesta ja yksityisestä rahoituksesta. Ohjelman kokonaisuus on arviolta 161,1 miljoonaa euroa koko ohjelmakaudelle. Lisäksi ohjelmaan siirtyy vuonna 2024 käyttämättömiä varoja Karelia CBC-ulkorajaohjelmasta.